Роздрукувати сторінку

Травматологія і ортопедія, як навчальна дисципліна

« Назад

Травматологія та ортопедія є курсом в галузі медицини, який допомагає освоїти питання і проблеми діагностування, лікування і профілактики захворювань опорно-рухового апарату. Ця галузь сформувалась до середини 19 століття, як складова хірургічної діяльності, після цього почався її самостійний розвиток та становлення.

Метою дисципліни є навчити студента клінічній діагностиці пошкоджень і найбільш поширених захворювань опорно-рухової системи, принципів їх лікування, умінь основних лікувальних і діагностичних маніпуляцій.

травматизм

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- Знати: Основні питання травматизму, організацію травматологічної та ортопедичної допомоги в Україні. Класифікацію травм і захворювань опорно-рухової системи. Частоту, причини, механізм травм опорно-рухової системи. Етіологію і патогенез основних ортопедичних захворювань. Сучасні методи діагностики ушкоджень і захворювань опорно-рухової системи. Загальні принципи лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухової системи. Найбільш часті ускладнення в травматології і ортопедії та методи їх профілактики. Прогноз і середні терміни відновлення працездатності при типових пошкодженнях і ортопедичних захворюваннях. Методи реабілітації хворих з ортопедичними захворюваннями і травмами. Деонтологічні та правові особливості роботи з пацієнтами ортопедо-травматологічного профілю.

- Вміти: Провести клінічне обстеження пацієнта з пошкодженням або захворюванням опорно-рухової системи. Поставити попередній діагноз типових ушкоджень опорно-рухової системи. Оцінити ступінь тяжкості пошкоджень та захворювань опорно-рухової системи і вирішити питання про місце подальшого лікування.

- Мати навички (придбати досвід): Накласти гіпсову пов'язку на дистальні відділи верхніх і нижніх кінцівок. Зняти скелетне витяжіння.

Дисципліна «Травматологія та ортопедія» відноситься до циклу спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку лікаря-спеціаліста будь-якого профілю по травматології та ортопедії.

опорно-рухова-система

Основні розділи дисципліни:

- загальна травматологія;

- приватна травматологія;

- загальна ортопедія.

Повноцінна підготовка по травматології та ортопедії передбачає викладання на основі сучасних, постійно оновлюваних науково-практичних даних з використанням нових можливостей, які відкривають комп'ютерні системи та телекомунікаційні мережі.

Вивчення дисципліни базується на таких основних дисциплінах: анатомія, гістологія, біологія, фізіологія, патологічна фізіологія, біохімія, топографічна анатомія. Викладання травматології та ортопедії ґрунтується на синдромному підході до вивчення основних пошкоджень та захворювань опорно-рухової системи.

Основні освітні технології: у процесі вивчення дисципліни Травматологія та ортопедія використовуються традиційні технології, форми і методи навчання: лекції, практичні клінічні заняття, а також активні та інтерактивні форми проведення занять: доповідь-презентація; демонстрація навчальних фільмів, а також такі методи, як групова дискусія, ділова гра, міні-конференція, проблемне навчання. При формуванні нових і закріплення раніше отриманих умінь і практичних навичок використовуються фантоми і тренажери, симулюються різні клінічні ситуації з допомогою волонтерів із складу навчальної групи, готують інтернет-огляди з актуальних проблем дисципліни.

Самостійна робота студентів складається з двох компонентів: аудиторної та позааудиторної (обов'язкової для всіх студентів і за вибором) роботи.

Науково-дослідна робота є обов'язковим розділом вивчення дисципліни. Тематика робіт вибирається з урахуванням наукового напрямку кафедри.

Травматологія-і-ортопедія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Мусалатов Х.А., Юмашев Г.С., Краснов А.Ф., Мирошниченко В.Ф., Котельников Г.П.

Отже, якщо Вам бракує терпіння та часу, а терміново потрібно здати роботу, дипломне дослідження чи статтю з курсу «Травматологія і ортопедія», пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.