Роздрукувати сторінку

Спеціальна психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Число дітей з особливостями психофізичного розвитку зростає у всьому світі. В Україні, згідно державної статистичної звітності, станом на 2017 р. діти з особливістю психофізичного розвитку становлять близько 5 відсотків від загальної кількості дітей (понад 100 000 чоловік). Суспільство стає гуманнішим і терпимішим до них. Основоположним для сучасного суспільства стає принцип нормалізації, який передбачає створення нормальних умов для навчання та розвитку таких дітей, тобто умов пристосованих до їх недоліків.

В даний час діти з особливостями психофізичного розвитку навчаються як в загальноосвітніх, так і спеціальних навчальних закладах. У загальноосвітніх школах створюються інтегровані класи, де діти з особливостями розвитку навчаються разом зі звичайними дітьми за спрощеним варіантом шкільної програми. Діти мають можливість постійно спілкуватися між собою, що сприяє подоланню багатьох соціально-психологічних бар'єрів. Щоб мінімізувати проблеми, які виникають при спільному навчанні дітей, з ними постійно працюють практичні психологи. У спеціальних школах (школи для дітей з ЗПР, розумово відсталих, слабозорких і незрячих, слабочуючих та глухих) багато уваги приділяється психологічній підготовці дітей до активного соціального життя в суспільстві.

психофізичний-розвиток

Спеціальна психологія відіграє вирішальну роль, її метою є: на основі проведених досліджень розробляються програми корекційно-реабілітаційних занять з дітьми з урахуванням специфіки їх розвитку і навчання.

Спеціальна психологія – наукова дисципліна, предметом дослідження якої є психологія дітей з особливостями психофізичного розвитку. Мова йде про дітей з вираженими і стійкими порушеннями сенсорної, моторної, інтелектуальної, емоційно-вольової та особистісної сфери. Психіка таких дітей розвивається в обмежених обставинах, під тиском внутрішніх і зовнішніх несприятливих чинників, що може призвести до змін у її функціонуванні.

Основними галузями спеціальної психології є: олігофренопсихологія (психологія розумово відсталих дітей), тифлопсихологія (психологія дітей з вадами зору), сурдопсихологія (психологія дітей з вадами слуху), психологія дітей із затримкою психічного розвитку, психологія аутичних дітей, психологія дітей з моторними порушеннями, психологія дітей з мовними порушеннями, психологія дітей з дисгармонійним розвитком особистості. Крім приватних закономірностей розвитку психіки дітей з різними видами порушень розвитку, існують і загальні закономірності, що характерні для розвитку всіх дітей з психофізичними особливостями. Ці закономірності лежать в основі загальної теорії спеціальної психології.

Основними завданнями спеціальної психології є:

1. Теоретичне узагальнення фактів, явищ, закономірностей про загальні особливості психічного розвитку дітей з психофізичними порушеннями, у сучасних умовах їх життя, виховання та освіти.

2. Теоретичне узагальнення фактів, явищ, закономірностей про особливості психічного розвитку дітей з різними видами психофізичних порушень, з різними типами дизонтогенеза.

3. Розробка (обґрунтування і перевірка) корекційних та реабілітаційних програм по наданню психологічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку.

4. Розробка рекомендацій для фахівців-суміжників по навчанню і вихованню дітей з ОПР як в умовах масової школи, так і в спеціальних школах.

затримка-психічного-розвитку

З усіх загальнонаукових методів для спеціальної психології вирішальне значення має експеримент. При проведенні наукових експериментальних досліджень потрібно порівняти особливості розвитку, по-перше, конкретної групи дітей з ОПР і групи дітей, що нормально розвиваються, по-друге, даної групи дітей з ОПР і групами дітей з іншими видами порушень. Так можна зробити висновок про загальні і специфічні особливості розвитку дітей з тими чи іншими порушеннями.

Особливе місце в спеціальній психології належить формуючому експерименту. Його використання дозволяє зробити якісний аналіз розвитку, провести диференціальну діагностику, тобто виділити віковий, індивідуальний і патологічний компонент в єдиній структурі психічного розвитку дитини.

Спеціальна-психологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Блажнакова І. М., Власова Т. А., Певзнер М. С., Забрамная С. Д. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Спеціальна психологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.