Роздрукувати сторінку

Елементи практичної психології (інтернатура), як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Елементи практичної психології (інтернатура)» відноситься до гуманітарного, соціального та економічного циклу.

Цілями освоєння дисципліни «Елементи практичної психології (інтернатура)» є:

– оволодіння елементами практичної психології, для подальшого застосування їх у професійній діяльності випускника-бакалавра;

– формування вміння застосовувати технології практичної психології в взаємодії з клієнтами;

– формування психологічної культури необхідної для успішної організаційно-управлінської діяльності.

психологічна-культура

Дисципліна «Елементи практичної психології (інтернатура)» є завершальною циклу психолого-педагогічних дисциплін. Освоєння студентами даної дисципліни є найважливішою умовою для формування готовності до організаційно-управлінської діяльності.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни «Елементи практичної психології (інтернатура)»:

– готовність до роботи в контактній зоні, консультування, погодження виду, форми та обсягу роботи.

В цілях формування компетенції учень повинен:

-- Знати:

- структуру особистості;

- індивідуальні психологічні особливості особистості;

- загальні правила поводження з людьми;

- особливості ділового спілкування.

-- Вміти:

– розташовувати до себе співрозмовника;

– слухати;

– володіти собою;

– переконувати.

-- Володіти:

– прийомами аргументації;

– прийомами, що забезпечують успіх у спілкуванні.

Елементи-практичної-психології

Оволодіння дисципліною «Елементи практичної психології (інтернатура)»: передбачає використання таких освітніх технологій (методів):

- лекція (вступна, оглядова, репродуктивно-інформаційна, заключна) – доцільність традиційної лекції полягає у вирішенні наступних освітніх і розвиваючих завдань дисципліни: показати значущість дисципліни для професійного становлення майбутнього керівника; сформувати мотивацію студентів на освоєння навчального матеріалу; зв'язати теоретичний матеріал з практикою майбутньої професійної діяльності;

- лекція-бесіда – дозволяє враховувати ставлення студентів до досліджуваних питань, виявляти проблеми в процесі їх осмислення, коригувати помилки і так далі;

- лекція з розбором конкретних ситуацій – передбачає включення конкретних ситуацій, що відображають проблеми професійної діяльності; створюється ситуація, що дозволяє «переклад» пізнавального інтересу на рівень професійного; активізується можливість зайняти професійну позицію, розвинути вміння аналізу, порівняння і узагальнення;

- методи інтерактивного навчання (презентації, рольові ігри, ділові ігри, моделювання і аналіз ситуацій) – привчають до колективних дій; прийняття як самостійних, так і скоординованих рішень; розвивають уяву та інтуїцію, ініціативу, аналітичні здібності, вміння слухати, переконувати, обґрунтовувати; формує самоконтроль, самовладання, толерантність;

- рефлексія – забезпечує самоаналіз і самооцінку своїх досягнень.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Панасюк А.Ю., Нельсон О., Амінов А.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Елементи практичної психології (інтернатура)» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!