Роздрукувати сторінку

Хімічна інженерія, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімічна інженерія – курс, який призначений для вивчення студентами-хіміками.

Освітня програма формується з різних видів робіт, що визначають зміст освіти, відображає їх співвідношення, вимірювання і облік.

діяльність-хімічного-інженера

Місія освітньої програми за напрямом Хімічна інженерія полягає в тому, щоб забезпечити наступне покоління інженерами - хіміками з чудовою і інноваційною освітою в галузі хімічної інженерії.

У відповідності з цією місією головна мета освітньої програми полягає в тому, що вона забезпечує одержання більш глибокої і міждисциплінарної вищої інженерної освіти, що дає можливість:

- працювати в якості хімічних інженерів і проект-менеджерів в традиційних сферах діяльності хімічного інженера відповідно до отриманої в рамках конкретної освітньої програми спеціалізацією;

- знаходити і пропонувати шляхи вирішення інженерних проблем на стику традиційних професійних і наукових сфер діяльності хімічного інженера;

- використовувати сучасні науково-технічні досягнення, а також засоби інформаційних технологій при вирішенні широкого класу проблем хімічної інженерії;

- розвивати наукові основи хімічної інженерії;

- вносити професійний та етичний внесок у розробку та реалізацію проектів у галузі хімічної інженерії, спрямований на створення нових процесів, розробку і виробництво нових продуктів і матеріалів, розробку, створення та оптимізацію промислових виробництв і обладнання;

- бути ефективними членами команди, а також лідерами і проект-менеджерами;

- навчатися й адаптуватися протягом усього життя до глобальних змін економіки;

- розуміти роль хімічної інженерії в розвитку суспільства, усвідомлювати пріоритет збереження здоров'я, безпеки, захисту навколишнього середовища і сталого розвитку суспільства.

Освітня програма забезпечує підготовку хімічних інженерів, здатних виконувати ключову роль в розвитку інноваційного напряму науково-технічного прогресу суспільства за рахунок розробки, реалізації та оптимізації високоефективних технологічних процесів, матеріалів і промислових виробництв (на протязі всього шляху просування нових наукових і технічних розробок: від теорії до практики, від ідеї та створення прототипу до комерційної реалізації).

інженери-хіміки

Випускник з дисципліни «Хімічна інженерія» зможе працювати в таких областях інженерної діяльності, як хімічна, біохімічна, біомедична, харчова, електрохімічна, металургійна, енергетична та інші суміжні галузі промисловості, включаючи такі напрями, як захист і відновлення навколишнього середовища, електродна промисловість, атомна промисловість, воднева енергетика, паливні елементи, нові джерела енергії та енергоносії, індустрія нових матеріалів із заданими властивостями для електроніки, машинобудівної, авіакосмічної та інших галузях промисловості, як розробка і виробництво композитів, синтетичних волокон, пластиків і фарб.

Хімічні інженери зможуть працювати в сфері розробки і виробництва лікарських препаратів, косметики, продуктів мікробіологічного синтезу, біоінженерії і біотехнології, включаючи створення штучних органів і біосенсорів, у сфері розробки і виробництва нанорозмірних і наноструктурних систем і матеріалів із заданими властивостями для традиційних і нових додатків, а також в інших суміжних областях.

Об'єктами професійної діяльності випускників напряму підготовки «Хімічна інженерія» в рамках їх професій і спеціалізацій є макро-, мікро - та наносистеми, апарати, процеси і виробництва, в яких здійснюються механічні, теплові, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, плазмохімічні, електрохімічні, біохімічні, мікробіологічні взаємодії між газоподібними, рідкими і твердими середовищами, які перебувають переважно у відносному русі; матеріали, процеси, апарати і комплексні багатоасортиментні виробництва; автоматизовані системи наукових досліджень і системи автоматизованого проектування; інноваційні проекти.

Виходячи з того, що основна діяльність доктора наук хімічної інженерії пов'язана з розробкою (на основі наукових досліджень, технологічних розрахунків і випробувань, математичного моделювання, автоматизованого проектування та оптимізації) налагодженням, експлуатацією, управлінням та модернізацією процесів, устаткування і систем, виділяються такі основні види професійної діяльності випускників цієї категорії:

- виробничо-технологічна;

- проектна;

- організаційно-управлінська діяльність;

- науково-дослідна;

- експертна.

Хімічна-інженерія

Дослідженню дисципліни присвятили праці такі науковці: Т.М. Курська, М.Л. Угрюмов, Є.С. Поліщук та ін.

Отже, якщо Ви молоді, цілеспрямовані, поєднуєте навчання і роботу, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи доповідь з курсу «Хімічна інженерія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.