Роздрукувати сторінку

Долікарська допомога, як навчальна дисципліна

« Назад

Перша долікарська допомога — це система заходів, направлених на покращення або збереження життя і здоров'я потерпілого.

Мета освоєння навчальної дисципліни «Долікарська допомога» полягає в оволодінні знаннями основних питань патогенезу і клінічних проявів патологічних станів, що розвиваються в результаті нещасних випадків і гострих терапевтичних, хірургічних, гінекологічних, нервових захворювань у дорослих і дітей, що загрожують життю хворого (потерпілого) і потребують першої долікарської допомоги, а також принципами надання долікарської допомоги при цих станах, алгоритмі дій при наданні долікарської допомоги при катастрофах та надзвичайних ситуаціях.

перша-долікарська-допомога

При цьому завданнями дисципліни «Долікарська допомога» є:

- сформувати основні знання та вміння надання будь-якої невідкладної медичної долікарської допомоги;

- навчити студентів принципам діагностики невідкладних станів, що загрожують життю;

- навчити студентів кваліфіковано виконувати реанімаційні заходи;

- навчити студентів застосовувати стандартні засоби для тимчасової зупинки кровотечі;

- навчити студентів проводити ін'єкції лікарських препаратів;

- навчити студентів застосовувати стандартні транспортні шини;

- навчити студентів накладати пов'язки на рани;

- сформувати основні знання в області клінічної токсикології (отруєння) і навчити застосовувати протиотрути;

- інформувати про організацію та структуру служби швидкої медичної допомоги та сформувати у студентів знання про роль, місце та алгоритм дій провізора в даній структурі невідкладної допомоги при катастрофах та надзвичайних ситуаціях;

- навчити студентів основам асептики і антисептики;

- навчити студентів правилам транспортування хворих і потерпілих;

- навчити студентів правилам догляду за хворими;

- сформувати у студентів стійкі практичні навички надання долікарської допомоги при найбільш поширених невідкладних станах;

- сформувати у студентів навички вивчення наукової літератури та офіційних статистичних оглядів;

- сформувати у студентів навички спілкування з хворим з урахуванням етики і деонтології в залежності від виявленої патології і характерологічних особливостей пацієнтів;

- сформувати у студента навички спілкування з колективом.

невідкладна-допомога

Обов'язковий мінімум змісту дисципліни: формування системи компетенцій для засвоєння теоретичних основ сучасних уявлень про надання долікарської допомоги є необхідною в різних екстрених ситуаціях, що вимагають невідкладних заходів, а тому вимагає такого ж серйозного вивчення, як і всі інші елементи навчальної програми. У рамках предмета вивчаються такі маніпуляції, як накладення пов'язок, транспортна іммобілізація, зупинка зовнішньої кровотечі, серцево-легенева реанімація та інші, що широко застосовуються в клінічній практиці.

Основні завдання вивчення дисципліни:

- проводити первинну діагностику різних захворювань, що вимагають надання невідкладної допомоги;

- надавати долікарську допомогу на місці з визначенням виду транспортування хворого за призначенням;

- виконувати типові медичні діагностичні та лікувальні процедури.

Долікарська-допомога

Свою увагу зародженню та розвитку дисципліни приділяли такі фахівці: І.П. Левчук, С.Л. Соков, А.В. Курочка та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати дипломну роботу чи статтю з курсу «Долікарська допомога» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!