Роздрукувати сторінку

Історія медицини, як навчальна дисципліна

« Назад

Історія медицини - це наука про її виникнення, розвиток та сучасний стан. Вона складається з 2 розділів: загальної і приватної.

Мета викладання дисципліни «Історія медицини»: показати закономірності розвитку медицини як частини загальної культури та історії людства, вплив видатних відкриттів вчених-медиків на формування і протиборство поглядів з питання здоров'я і хвороби.

Історія-медицини

Завдання:

- розкрити загальні закономірності історичного процесу становлення та розвитку лікування та медицини з найдавніших часів до сучасного періоду;

- показати особливості розвитку медичної етики в різних цивілізаціях і країнах світу, філософських основ та історичних умов їх формування;

- виховати у студентів високі моральні якості: любов до своєї професії, вірність обов'язку, почуття милосердя, гуманізму та патріотизму;

- сформувати навички вивчення наукової літератури та офіційних статистичних оглядів;

- розширити загальний науковий і культурний кругозір учнів;

- сформувати у студентів навички спілкування з колективом.

охорона-здоров’я

Для вивчення дисципліни необхідні такі знання, вміння і навички, формовані попередніми дисциплінами:

- Історія Вітчизни

Знання: основні закономірності та тенденції розвитку світового історичного процесу, найважливіші віхи історії.

Вміння: грамотно і самостійно аналізувати і оцінювати соціальну ситуацію в Україні і за її межами і здійснювати свою діяльність з урахуванням результатів цього аналізу.

Навички: виклад самостійної точки зору, аналізу і логічного мислення, ведення дискусій і круглих столів.

- Культурологія

Знання основних закономірностей і тенденції розвитку культури народів світу та України в контексті історичного розвитку людства, роль загальної культури у формуванні народного цілительства, морально-етичних норм, вплив України на розвиток медицини, внесок видатних діячів медицини у розвиток вітчизняної охорони здоров'я.

Вміння: грамотно і самостійно оцінювати роль і вплив становлення і розвитку культури у формуванні медичних знань, наукових відкриттів і гуманістичних ідей в медицині.

Навички: володіння публічною промовою і морально-етичною аргументацією.

- Правознавство

Знання: правила і принципи законодавства професійної лікарської поведінки, права пацієнта і лікаря, етичні основи сучасного медичного законодавства, місце і роль лікаря в суспільстві.

Вміння: орієнтуватися у нормативно-правових актах про працю, захищати громадянські права лікаря і пацієнта, вибудовувати і підтримувати робочі відносини з іншими членами колективу.

Навички: ведення дискусій і круглих столів, володіння основами лікарської деонтології і медичної етики.

розвиток-медицини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Сточик А.М., Пальцев М.А., Затравкін С.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Історія медицини» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!