Роздрукувати сторінку

Технологія переробки полімерів, як навчальна дисципліна

« Назад

Полімерами прийнято вважати синтетичні або природні високомолекулярні сполуки, молекули яких побудовані у вигляді ланцюгів з ланок, представлених мономерами одного хімічного складу.

Утворення полімерів відбувається в результаті хімічних реакцій.

полімери

Цілями освоєння дисципліни «Технологія переробки полімерів» є: ознайомлення студентів з концептуальними основами хімічного виробництва полімерних матеріалів як найважливішої галузі промисловості в країні; формування науково обґрунтованого розуміння технологічних процесів одержання полімерних матеріалів заданої якості; ознайомлення з сучасними методами визначення експлуатаційних характеристик полімерів і полімерних композицій. Ознайомити студентів зі змістом та характеристикою хімічних виробництв: їх типами, організаційними формами їх роботи, структурою виробничого процесу, способами нормування технологічних операцій; навчання студентів основним закономірностям протікання хімічних процесів, що визначають досягнення полімерних матеріалів необхідної якості; формування у студентів навичок та вмінь з організації операцій з обробкою деталей, як в процесі проектування операцій, так і у виробничих умовах.

Дисципліна «Технологія переробки полімерів» є дисципліною варіативної частини бакалаврату, напряму підготовки «Хімічна технологія».

Для успішного вивчення дисципліни «Технологія переробки полімерів» студенти повинні бути знайомі з основними положеннями таких дисциплін, як органічна хімія, фізика полімерів, хімія полімерів та пройти виробничу практику на підприємстві відповідного профілю.

Дисципліна «Технологія переробки полімерів» дає студентам уявлення про технологічні схеми отримання і експлуатаційні властивості полімерних матеріалів. Для розуміння основних процесів, що протікають при виробництві полімерних матеріалів і композицій повинні винести відомості про різновиди полімерних матеріалів, їх конструктивні і технологічні властивості, способи одержання, основні механізми протікання хімічних реакцій. Їх вплив на стан процесу виробництва.

При вивченні дисципліни «Технологія переробки полімерів» студенти повинні добре засвоїти основні хімічні процеси, які проходять при синтезі, що дає їм повне уявлення про перебіг технологічного процесу.

Знання конструкції різних хімічних апаратів і процесів, що протікають в них, дозволить студентам адекватно засвоїти основні заходи при технологічному процесі виробництва полімерних матеріалів.

високомолекулярні-сполуки

Виробнича практика на підприємстві відповідного профілю дає можливість студентам побачити і познайомитися з хімічним виробництвом, технологією виготовлення типових деталей і процесами виконання верстатних операцій, що дозволить їм легше засвоювати представлений на навчальних заняттях матеріал.

Дисципліна «Технологія переробки полімерів» є складовою частиною у вивченні загального курсу хімічної технології. Закладає у студентів основи розуміння загальних технологічних процесів хімічних виробництв.

У процесі опанування дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

- використовувати знання про будову речовини, природи хімічного зв'язку в різних класах хімічних сполук для розуміння властивостей матеріалів і механізму хімічних процесів, які протікають в навколишньому світі;

- використовувати знання властивостей хімічних елементів, сполук і матеріалів на їх основі для вирішення завдань професійної діяльності.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

- знати: природу та будову полімерних матеріалів у відповідності з напрямком і профілем підготовки;

- вміти: організовувати проведення експериментів і випробувань у відповідності зі знаннями про структуру і природу полімерних матеріалів;

- володіти: розумінням властивостей полімерних матеріалів з використанням сучасних уявлень.

Технологія-переробки-полімерів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бортніков В. Г., Головкін Г. С., Дмитренко В. П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Технологія переробки полімерів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.