Роздрукувати сторінку

Основи здоров’я, як навчальна дисципліна

« Назад

Формування здорового способу життя - це комплекс заходів, що реалізуються на індивідуальному, груповому та популяційному рівнях, спрямованих на збереження здоров'я громадян.

Метою освоєння дисципліни «Основи здоров’я» є формування системних знань про будову органів у взаємозв'язку з розвитком, індивідуальними, статевими та віковими особливостями з урахуванням потреб практичної медицини; формування вмінь і навичок застосовувати отримані теоретичні знання по анатомії, формування знань про дію факторів навколишнього середовища на здоров'я населення, умінь організації та проведення профілактичних заходів, спрямованих на оздоровлення зовнішнього середовища та зміцнення здоров'я населення, гігієнічної пропаганди наукових основ здорового способу життя.

здоров’я-населення

Для досягнення вищевказаних цілей перед студентами ставляться наступні завдання освоєння дисципліни:

- вивчити основні поняття про здоров'я і хвороби, профілактики захворювань і способі життя;

- формування уявлення про здоровий спосіб життя;

- визначення місця і ролі здорового способу життя в забезпеченні здоров'я людини;

- визначення факторів способу життя, що погіршують стан здоров'я;

- навчання основам організації здорового способу життя і профілактики захворювань;

- здійснення заходів щодо формування мотивованого ставлення населення до збереження та зміцнення свого здоров'я та здоров'я оточуючих різних вікових груп, проведення гігієнічного виховання та профілактики захворювань серед населення;

- виявлення несприятливих чинників ризику навколишнього середовища для здоров'я пацієнтів (сім'ї) і консультування населення з питань зменшення їх впливу на здоров'я.

здоровий-спосіб-життя

Види професійної діяльності, до яких готуються випускники, які освоїли програму спеціалітету: медична; організаційно-управлінська; науково-дослідницька. При розробці і реалізації програми спеціалітету організація орієнтується на конкретний вид (види) професійної діяльності, до якого (яких) готується фахівець, виходячи з потреб ринку праці, науково-дослідних і матеріально-технічних ресурсів організації і вимог до результатів освоєння освітньої програми. Випускник, який опанував програму спеціалітету, готовий вирішувати всі професійні завдання медичної діяльності згідно з видом (видами) професійної діяльності, на який (які) орієнтована програма спеціалітету.

Дисципліна «Основи здоров’я» входить до складу варіативної частини.

Майбутній фахівець у результаті вивчення даної дисципліни повинен знати негативну роль шкідливих звичок і чинників, що погіршують стан здоров'я, принципи організації здорового способу життя, вміти оцінювати функціональний стан, працездатність і рівень здоров'я людини.

Дисципліна має логічний і змістовно-методичний взаємозв'язок з іншими частинами освітньої програми:

1) Вивчення дисципліни за вибором базується на вихідних знаннях питань анатомії в межах вузівської програми.

2) Освоєння дисципліни за вибором «Основи здоров’я» необхідно для успішного вивчення наступних дисциплін: педіатрія, та ін.

Основи-здоров’я

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.І. Архангельський, І.М. Прощина, А.В. Решетніков, С.А. Єфіменко та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Основи здоров’я» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!