Роздрукувати сторінку

Загальна психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Загальна психологія» відноситься до базової частини Блоку основної професійної освітньої програми академічного бакалавра за напрямом підготовки «Професійне навчання».

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань про загальні закономірності психічної діяльності, базові категорії, фундаментальні теорії, основні методи психологічної науки.

психічна-діяльність

Завдання дисципліни:

- створення у студентів цілісного уявлення про психіку та особистості людини, про творчу природу людської психіки;

- ознайомлення з системою основних психологічних категорій і найбільш загальними закономірностями психічної діяльності людини;

- оволодіння деякими прийомами і методами психологічного дослідження і самопізнання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти професійними компетенціями:

- здатністю розвивати професійно важливі і значущі якості особистості майбутніх робітників, службовців і фахівців середньої ланки.

психологічна-наука

В результаті вивчення дисципліни студент:

-- повинен знати:

- теоретичні основи загальної психології;

- структуру психіки;

- зміст і структуру діяльності;

- зміст і основні закономірності функціонування психічних пізнавальних емоційних і вольових процесів, зміст психічних властивостей особистості;

- зміст міжособистісних відносин і спілкування учнів;

- закономірності організації оптимального навчання та взаємодії в групі;

- основні напрямки впливу на особистість і засоби регулювання процесу психічного розвитку.

-- повинен вміти:

- аналізувати професійно-педагогічні ситуації, вибирати доцільні і психологічно виправдані засоби для вирішення практичних завдань;

- проектувати та організовувати комунікативні взаємодії і управління спілкуванням;

- аналізувати власну діяльність, міжособистісні відносини в учнівському і педагогічному колективах, особистісні особливості з метою їх вдосконалення.

-- повинен володіти:

- способами взаємодії з іншими суб'єктами освітнього процесу;

- способами встановлення контактів та підтримання взаємодії із суб'єктами освітнього процесу в умовах полікультурного освітнього середовища;

- навичками соціально-психологічного аналізу і вирішення конкретних професійних ситуацій.

Загальна-психологія

Структура курсу «Загальна психологія»:

Розділ 1. Психіка, поведінка, діяльність.

Розділ 2. Психологія пізнавальних процесів.

Розділ 3. Індивідуальні особливості особистості.

Студенти знайомляться з поняттями «психологія», «психічна реальність», «світ психічних явищ людини», «психічні властивості», «психічні процеси», «психічні стани», «психічні новоутворення», «особистість», «міжособистісні відносини» і т. п.

В результаті вивчення дисципліни у студентів повинні сформуватися глибокі і стійкі уявлення про сутність психічної реальності людини, її закономірності і специфічні особливості. Це дозволить їм розуміти психологічні особливості особистості суб'єкта професійної освіти і застосовувати отримані знання у професійно-педагогічній діяльності.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Максименко С.Д., Соловієнко В.О. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Загальна психологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!