Роздрукувати сторінку

Фізична географія України, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Фізична географія України» входить до блоку базових дисциплін загально професійного циклу, курс є завершальним у системі фізико-географічних дисциплін, завершує формування фундаментальних знань в області природи наук про Землю.

Метою курсу «Фізична географія України» є розвиток географічного мислення та вміння застосовувати знання приватних географічних дисциплін до пояснення особливостей природи України; формування знань на рівні причинно-наслідкових зв'язків, залежностей, закономірностей. Формування географічної культури, почуттів патріотизму.

географічні-дисципліни

Завдання курсу – ознайомити студентів з особливостями кожного компонента природи України в зв'язку з умовами їх формування та динамікою в часі і просторі як основи для фізико-географічного районування території; характеристикою особливостей кожного з виділених природних комплексів, їх екологічними проблемами.

Освоєння дисципліни сприяє вивченню студентами на попередніх курсах фізико-географічних дисциплін: «Загальна геологія»; «Геоморфологія»; «Фізична географія материків і океанів»; «Метеорологія і кліматологія»; «Гідрологія»; «Ландшафтознавство»; «Екологія».

географічне-мислення

Вивчення дисципліни проходить за певними рівнями:

I рівень: здатність до комунікації в усній і письмовій формах українською та іноземною мовами для вирішення завдань міжособистісної та міжкультурної взаємодії;

II рівень:

- здатністю використовувати знання загальних і теоретичних основ фізичної географії та ландшафтів України, фізичної географії материків і океанів;

- здатністю використовувати базові знання, основні підходи та методи фізико-географічних, геоморфологічних, палеогеографічних, гляциологічних досліджень, уміти проводити дослідження в галузі геофізики та геохімії ландшафтів.

Знання курсу «Фізична географія України» дозволить в подальшому освоїти дисципліни базової частини «Економічна і соціальна географія», дисципліни спеціалізації і допоможе при проходженні практик.

У результаті вивчення курсу у студентів формуються наступні компетенції. Вони мають здатність:

Володіти:

- навичками створення грамотних і логічно несуперечливих письмових і усних текстів навчальної та наукової тематики реферативного характеру, орієнтованих на фізичну географію і ландшафти України;

- навичками використання знань приватних географічних дисциплін до пояснення особливостей природи України і фізико-географічних країн.

Знати:

- особливості географічного положення України та його вплив на формування природи країни: рельєфу, клімату, внутрішніх вод, природних зон, фізико-географічних країн.

Вміти:

- пояснювати природо формуюче значення географічного положення України на становлення особливостей природи країни: рельєфу, клімату, внутрішніх вод, природних зон, фізико-географічних країн.

Фізична-географія-України

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: О.М. Маринич, П.Г. Шищенко, І.М. Нетробчук та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи тези з курсу «Фізична географія України» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.