Роздрукувати сторінку

Суспільно-географічне прогнозування та моделювання, як навчальна дисципліна

« Назад

Широке поширення в сучасних регіональних дослідженнях набуває географічне прогнозування природних, екологічних і соціально-економічних процесів і явищ. Із загальнонаукових позицій прогноз найчастіше визначають як гіпотезу про майбутній розвиток об'єкта. При цьому мається на увазі, що можна прогнозувати розвиток найрізноманітніших об'єктів, явищ і процесів: розвиток науки, галузі господарства, соціального або природного явища.

Особливо поширені в наш час демографічні прогнози збільшення чисельності населення, соціально-економічні прогнози можливості задоволення зростаючого населення Землі продуктами харчування і екологічні прогнози майбутнього середовища життя людини. У разі якщо людина не може впливати на об'єкт прогнозування, такий прогноз називають пасивним (наприклад, прогноз погоди).

географічне-прогнозування

Метою дисципліни "Суспільно-географічне прогнозування та моделювання" є формування уявлень про прогнозування як науки, її принципи методи та практичному застосуванні у сфері господарської діяльності, пов'язаної з перетворенням природи.

Завдання дисципліни:

- розглянути основи прогнозування в управлінні природними ресурсами і станом навколишнього середовища;

- вивчити методи і методику прогнозування;

- дати уявлення про системний підхід і моделювання в прогнозуванні.

В процесі вивчення дисципліни "Суспільно-географічне прогнозування та моделювання" передбачена робота студентів з літературними джерелами та комп'ютерними програмами.

Дисципліна «Суспільно-географічне прогнозування та моделювання» включена в профіль «Природокористування», напрямку «Екологія і природокористування».

Дисципліна «Суспільно-географічне прогнозування та моделювання» читається паралельно з дисциплінами: географія, загальна екологія, економіка, соціологія, геоекологія, охорона навколишнього середовища, вчення про атмосферу, вчення про гідросферу, вчення про біосферу, планування господарської діяльності, методи дослідження в природокористуванні та ін.

Суспільно-географічне-прогнозування-та-моделювання

Відповідно до «вхідних» знань, умінь і навичок учня, перед студентами висуваються вимоги з таких дисциплін:

- основ географії, загальної екології, геології;

- основ економіки, соціології, геоекології;

- основ вчення про атмосферу, гідросферу і біосферу, охорону навколишнього середовища;

- основ економічної і соціальної географії, методів дослідження в природокористуванні.

Вміння:

- володіти системними знаннями географічних і екологічних наук;

- користуватися результатами і висновками окремих наук географічного, біологічного та екологічного циклів.

Навички:

- засвоювати екологічну та ресурсну інформацію як синтетичну, що об'єднує висновки різних наук.

прогнозування

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати: місце і роль «Суспільно-географічне прогнозування та моделювання» в системі наук, предмет, цілі, завдання і структуру цієї науки, використання висновків інших наук у прогнозуванні, основні гуманітарні, соціальні та економічні результати науки «Суспільно-географічне прогнозування та моделювання».

Вміти: Системно мислити та узагальнювати висновки наук географічного, біологічного та екологічного циклів, виконувати операції по соціальному і економічному прогнозу стану і використання елементів навколишнього середовища.

Володіти: навичками і методами географічного прогнозування.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В. С. Аношко, Т. В. Андріанова, І. Ю. Антонов, А. В. Гетманчук, М. М. Єрмілов та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи презентацію з курсу «Суспільно-географічне прогнозування та моделювання» звертайтесь в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.