Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з природничих дисциплін \ Роботи з природничих дисциплін \ Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, як навчальна дисципліна

« Назад

Моніторингом навколишнього середовища називають систему повторних спостережень одного і більше елементів навколишнього природного середовища в просторі і в часі з певними цілями у відповідності із заздалегідь підготовленою програмою.

Завдання дисципліни «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» - формування у студентів умінь і практичних навичок організації та проведення екологічних досліджень для отримання оптимальної інформації про стан навколишнього середовища, проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище з метою прогнозування можливих змін і розробки довгострокових рішень області охорони навколишнього середовища.

Моніторинг-та-методи-вимірювання-параметрів-навколишнього-середовища

Основними завданнями дисципліни «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» є:

- характеристика природного середовища як об'єкта екологічного контролю;

- вивчення основних стадій та характеристик процесу контролю природного середовища (відбір проби, підготовка проби, вимірювання складу, обробка і подання результатів вимірювання);

- вивчення теоретичних основ фізико-хімічних методів аналізу;

- вивчення деяких особливостей експресних методів контролю;

- придбання навичок у виборі методів, технічних засобів і сучасних приладів контролю пріоритетних забруднень навколишнього середовища.

навколишнє-природне-середовище

В процесі вивчення курсу «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» студенти повинні:

- Знати: структуру, етапи, основу, служби, функції моніторингу навколишнього середовища; метрологічні основи вимірювань та обробки експериментальних результатів.

- Вміти: вибирати метод, оцінювати рівень забруднень; вибирати засоби вимірювань, методику аналізу, оцінювати рівень забруднень.

- Володіти: способами пошуку інформації, методами порівняння практичних даних з відповідними критеріями, методами прогнозування змін рівня забруднень і їх моніторинг.

Дисципліна вносить вклад у формування таких універсальних і загальних для направлення компетенцій:

- здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в галузі історії та філософії науки;

- здатність самостійно здійснювати науково-дослідну діяльність у відповідній професійній області з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій;

- здатність самостійно формулювати основні геоекологічні закономірності при вивченні ресурсів надр.

Для освоєння даної дисципліни необхідні компетенції, сформовані в рамках освоєння дисциплін за напрямком «Хімія».

рівень-забруднень

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Садовнікова Л.К., Орлов Д.С., Лозановська І.Н., Другов Ю.С., Зенкевич І.Г., Родін А.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!