Роздрукувати сторінку

Фізична реабілітація, як навчальна дисципліна

« Назад

В даний час фізична реабілітація розглядається як складова частина медичної і соціально-трудової реабілітації. Профілактика, лікування та відновлення функціонального стану організму і працездатності хворих є ланками в складній системі заходів, що забезпечують повернення людини до праці, самообслуговування, в сім'ю і суспільство, нормалізацію його особистісних властивостей.

З виникненням і розвитком відносно молодого напряму в медицині — реабілітації — з'явилася можливість об'єднати знання та методики окремих медичних дисциплін у лікуванні і, особливо, відновленні хворих, травмованих і інвалідів.

стан-організму

В результаті хвороби або травми знижується функціональний стан окремих систем і організму в цілому, погіршуються нейрогуморальна регуляція фізіологічних процесів і адаптація до зовнішніх впливів. Цілком зрозуміло, що тільки з допомогою медикаментозних засобів ліквідувати ці наслідки хвороби важко або навіть неможливо.

Розвиток і наукове обґрунтування таких дисциплін, як лікувальна фізична культура, фізіотерапія і трудотерапія, послужили основою для визначення механізмів їх лікувальної і реабілітуючої дії і подальшої розробки необхідних засобів і методів фізичної реабілітації. У реабілітації головне місце займають фізичні вправи, тобто лікувальна фізична культура. Її позитивний ефект у хворих та інвалідів є результатом оптимального тренування всього організму. Принципи і механізми тренування, розвиток тренованості організму однакові як в нормі, так і при патології. Практично застосування фізичних вправ з лікувальною метою — це лікувально-педагогічний процес, що дозволяє удосконалювати регуляторні механізми. Ось чому підготовка і участь випускників фізкультурних вузів в роботі з фізичної реабілітації хворих та інвалідів цілком зрозуміла і виправдана.

Цілями освоєння дисципліни «Фізична реабілітація» є:

- формування у студентів системи знань про структуру заходів фізичної реабілітації;

- вироблення у студентів умінь і навичок організаційно-методичних аспектів первинної та вторинної профілактики захворювань і видів інвалідності, що найбільш часто зустрічаються;

- розвиток у студентів уявлень про етіопатогенез і головні форми патології та механізми лікувальної і реабілітаційної дії фізичних вправ, масажу і фізіотерапії;

- освоєння студентами основ фундаментальних знань про можливості корекції типових факторів ризику захворювань з акцентом на використання природних профілактичних і лікувальних засобів (фізичної активності, раціонального харчування, інших компонентів здорового способу життя).

Дана дисципліна має важливе значення в професійній підготовці випускника, так як основна її спрямованість – формування системи знань про роль різних чинників, таких як психотерапія, мануальна терапія та інших, у відновленні здоров'я осіб з обмеженими фізичними та психічними можливостями.

фізичне-перенапруження

Основні завдання дисципліни:

- вивчення основних понять фізичної реабілітації;

- вивчення і здобуття навичок у використанні методів фізіологічних досліджень;

- вивчення студентами різних класифікацій професій;

- придбання умінь складання фізіологічної характеристики спортсмена;

- засвоєння заходів по відновленню після професійного стомлення.

- вивчення студентами прийомів управління функціональними станами (організаційні, психологічні, гігієнічні, фармакологічні, фізичні).

- придбання умінь у сфері діагностики суб'єкта праці з позиції професійної придатності.

Компетенції, що формуються після вивчення курсу:

- здатність вивчати і формувати культурні потреби і підвищувати культурно-освітній рівень різних груп населення.

При вивченні дисципліни студент повинен знати: систему наукового знання про фізичну культуру і спорт, її структуру, міждисциплінарну інтеграцію комплексу наук, що вивчають фізичну культуру і спорт: природничо-наукових, психолого-педагогічних, соціально-гуманітарних; стратегії вирішення проблем у галузі.

Студент повинен вміти:

- використовувати у практичній діяльності найсучасніші наукові та теоретичні знання в питаннях оцінки функціонального стану і фізичної працездатності у осіб, що займаються спортом;

- приймати об'єктивні рішення при тих або інших функціональних станах у спортсменів (перетренування, надмірна навантаження);

- визначати функціональні можливості серцево-судинної системи, дихальної системи при фізичному перенапруженні і перетренуванні;

- орієнтуватися в оцінці біохімічних проявів перетренованості;

- виявляти фізичне перенапруження серцево-судинної системи, системи травлення та сечовиділення, що виникає при інтенсивній м'язовій діяльності;

- виявляти хронічне фізичне перенапруження опорно-рухового апарату;

- проводити лікарсько-педагогічний контроль за станом спортсменів під час спортивного тренування.

У результаті вивчення курсу студенти повинні володіти:

- діагностикою процесу адаптації і дезадаптації організму людини до фізичних навантажень з використанням сучасних комп'ютерних технологій.

Фізична-реабілітація

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Єпіфанов В.А., Комарова П.А., Благовидова Л.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Фізична реабілітація» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.