Роздрукувати сторінку

Екологічний менеджмент, як навчальна дисципліна

« Назад

Глобальні зміни у світі, викликані антропогенним впливом на природне середовище в даний час набули характер і масштаби, які ведуть до інтенсивного руйнування навколишнього природного середовища. Збереження якості навколишнього середовища є головною умовою, що забезпечує існування людської цивілізації на планеті Земля.

Екологічний менеджмент - це досить нова і не проста форма управління виробництвом, що для своєї реалізації вимагає менеджерів сучасної формації, які могли б здійснювати керівництво екологічними програмами і координацію діяльності підприємства при переході на екологічно чисте виробництво.

екологічно-чисте-виробництво

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теорією і практикою управління екологічною діяльністю в організації, отримання студентами інформаційних, правових та методичних знань для розробки планів і реалізації систем екологічного управління, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки товарів, що випускаються, і послуг.

Завдання вивчення дисципліни:

- придбання теоретичних знань і практичних навичок розробки і реалізації програм екологічної діяльності організації;

- придбання навичок для оцінки економічної ефективності екологічної діяльності організації;

- освоєння принципів і методів державного регулювання екологічної діяльності.

Дисципліна «Екологічний менеджмент» відноситься до дисциплін за вибором варіативної частини навчального плану, затвердженої відповідно до напрямку «Менеджмент».

Дисципліна «Екологічний менеджмент» базується на природознавчому знанні і комплексі управлінських і соціально-економічних дисциплін. Основними дисциплінами базової частини освітньої програми, тісно пов'язаними з дисципліною «Екологічний менеджмент», є «Екологія», «Маркетинг», «Безпека життєдіяльності», «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Економіка організацій».

навколишнє-середовище

В результаті вивчення дисципліни «Екологічний менеджмент» студенти повинні:

-- знати:

- закони розвитку природи і суспільства у світлі виникнення і становлення екологічного менеджменту;

- методологію планування та впровадження системи екологічного менеджменту в організації;

- теоретичні і методичні аспекти проведення екологічного аудиту, екологічної сертифікації, екологічного маркування, екологічної паспортизації;

- основи нормативно-правового регулювання екологічної діяльності організації.

-- вміти:

- професійно вести управлінську, маркетингову, комерційну, рекламну роботу, пов'язану з екологічною діяльністю організації;

- розробляти управлінські рішення та обґрунтовувати вибір оптимального, виходячи з критеріїв науково обґрунтованого поєднання соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки господарської діяльності.

-- володіти:

- термінологією у сфері екологічного менеджменту;

- методами організації та впровадження системи екологічного менеджменту, проведення екологічного аудиту, екологічної сертифікації, екологічного маркування, екологічної паспортизації.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Анісімов А.В., Савкін В., Коробко В.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Екологічний менеджмент» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!