Роздрукувати сторінку

Професійні хвороби, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Професійні хвороби» відноситься до дисциплін базової частини освітньої програми вищої освіти за спеціальністю «Профпатологія» (рівень підготовки кадрів вищої кваліфікації - програма ординатури).

Мета опанування дисципліни: формування у студентів лікарів-ординаторів системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок з найважливіших розділів професійних захворювань, а так само придбання і закріплення сучасних професійних знань про медицину праці, класифікації шкідливих виробничих факторів.

професійні-захворювання

Навчання за програмою дозволить підготувати лікаря-спеціаліста здатного і готового для самостійної професійної діяльності переважно в умовах: первинної медико-санітарної допомоги; невідкладної; у тому числі високотехнологічної медичної допомоги.

Завдання дисципліни. Вивчення кожної нозологічної форми захворювання ставить завдання, що передбачають засвоєння наступних питань:

- загальна характеристика хвороби (визначення);

- вплив шкідливих факторів на розвиток захворювань, місце в структурі захворюваності;

- патогенез захворювань і основних симптомо-комплексів хвороби;

- клінічна симптоматика;

- перебіг, наслідки, ускладнення;

- основні та допоміжні лабораторні та інструментальні методи дослідження, їх діагностична та диференційно – діагностична цінність;

- лікування залежно від тяжкості захворювання, стадії процесу;

- профілактика;

- реабілітація.

обстеження-пацієнта

Формування уявлень про особливості перебігу професійних хвороб. Проведення цілеспрямованого обстеження хворого для виявлення у нього клінічних ознак, встановлення можливості розвитку у нього професійного захворювання.

Необхідно займатися проведенням диференціальної діагностики між передбачуваним нами професійним захворюванням і подібним по клінічній картині непрофесійним. Визначити ступінь і стійкість функціональних порушень уражених органів і систем при відповідному професійному захворюванні з метою обґрунтування діагнозу.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у ординаторів таких універсальних та професійних компетенцій:

-- Знати:

- основи законодавства та нормативні документи з питань охорони здоров'я громадян, охорони праці;

- структуру і організацію системи надання медичної допомоги працюючим на підприємствах;

- організацію роботи профпатологічної служби і принципи її взаємодії з різними лікувально-профілактичними, діагностичними та санітарно-епідеміологічними службами та установами;

- сучасні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації найбільш поширених професійних захворювань;

- загальні та додаткові медичні протипоказання до допуску на роботу, пов'язану з небезпечними, шкідливими та несприятливими виробничими чинниками; принципи працевлаштування хворих з професійними захворюваннями та інвалідів внаслідок професійних захворювань.

-- Вміти:

- провести огляд і оцінити дані об'єктивного обстеження пацієнта;

- аналізувати та інтерпретувати матеріали, що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці працюючих;

- скласти план лабораторного, інструментального обстеження пацієнта, що працює зі шкідливими факторами виробничого середовища.

-- Володіти:

- організацією і проведенням попередніх і періодичних медичних оглядів, здійснювати контроль за якістю їх проведення і складати заключні акти;

- алгоритмом постановки діагнозу професійного захворювання.

Професійні-хвороби

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Г. Артамонова, Н.А. Мухін, Н.Ф. Ізмерова, В.Н. Ткачова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Професійні хвороби» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!