Роздрукувати сторінку

Геофізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Геофізика - наука про фізичні явища та процеси, що відбуваються в оболонках Землі та її ядрі. Даний навчальний курс орієнтований на вивчення основ глобальної екологічної геофізики.

Цілі і завдання дисципліни - дати загальне уявлення про внутрішню будову і фізичні властивості твердої Землі; про природні і техногенні геофізичні поля, що визначають характер взаємодії оболонок Землі, про особливості протікання природних і техногенних процесів; про методи геофізичних досліджень.

Геофізика

Завдання курсу Геофізика – ознайомлення з теоретичними основами фізики Землі і основними методами геофізичних досліджень, методикою вивчення природних і антропогенних об'єктів, можливостями геофізичного моніторингу, контролю і прогнозу екологічно небезпечних змін навколишнього середовища.

1. Проаналізувати складні геологічні, геохімічні та фізико-хімічні процеси, що протікають у поверхневих шарах з точки зору геофізичного підходу.

2. Вивчити методи геофізичних досліджень для раціонального використання природних ресурсів та інженерно-будівельних об'єктів.

3. Розглянути основні поняття та основи прикладної геофізики.

4. Проаналізувати геологічні та техногенні екологічні проблеми геофізики.

геофізичні-дослідження

Дисципліна «Геофізика» є дисципліною варіативної частини математичного і природничого циклу. Курс базується на попередньому вивченні таких дисциплін, як «Математика», «Фізика», «Основи теорії ймовірностей та математичної статистики», «Математичні методи в екології і природокористуванні», «Фізична географія».

Об'єктом досліджень геофізики є земна куля в цілому з її твердою оболонкою, морями і океанами, поверхневими і підземними водами, атмосферою і ближнім космосом. Геофізика підрозділяється на три великих я розділи — фізику твердої Землі (або твердого тіла), фізику гідросфери (або гідрофізику), фізику атмосфери і ближнього космосу. Кожен із зазначених розділів включає в себе цілий ряд окремих добре розвинених самостійних наук.

Метою освоєння дисципліни «Геофізика» є формування наукового світогляду і цілісного уявлення про геофізичні дослідження як теоретичної, так і практичної спрямованості. Представлений курс, разом з іншими природничо-науковими дисциплінами, становить єдину систему географічної науки. Студенти отримують достовірні відомості про будову надр Землі, фізичні властивості і процеси, що відбуваються в літосфері, гідросфері та атмосфері, у них формується комплекс понять про походження і розвиток нашої планети.

Для вивчення даного курсу студенти повинні знати матеріал таких навчальних дисциплін, як фізика, хімія, фізична географія.

Для освоєння дисципліни «Геофізика» студент повинен:

- знати: основні геофізичні поняття і визначення; методи геофізичних досліджень; геофізику твердого тіла Землі; геофізику атмосфери; геофізику гідросфери;

- вміти: використовувати геофізичні методи у вирішенні професійних завдань і вільно орієнтуватися в підходах, теоріях моделювання основних природних процесів;

- володіти: навичками проведення геофізичних досліджень та основними методами вимірювань і обробки інформації.

фізичні-явища

Курс призначений для забезпечення навчального процесу, направленого на підготовку фахівців у наступних сферах професійної діяльності: проектні, дослідницькі, виробничі, науково-дослідні інститути; органи охорони природи та управління природокористуванням; загальноосвітні та спеціальні навчальні заклади.

Дисципліна «Геофізика» є складовою частиною професійної підготовки широкого кола фахівців, які повинні володіти високим рівнем знань у галузі управління земельними ресурсами та вміти використовувати отримані теоретичні знання на практиці.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Мішон В.М., Вахромєєв Г.С., Орленок В.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи реферат з курсу «Геофізика» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!