Роздрукувати сторінку

Радіофізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Початком і основоположником радіофізики як науки вважають дослідження А.С. Попова у створенні радіо. Радіофізика – напрямок сучасної науки, який стрімко розвивається. Сьогодні вона є комплексною наукою фізичної спрямованості, що вивчає фізичні основи процесів електромагнітних коливань і хвиль радіодіапазону.

Серед історично та науково важливих досягнень цієї галузі:

- поява, а в подальшому масове вживання електроламп;

- досягнення в області радіотелефонії;

- поява і розвиток стаціонарних радіостанцій, радіотехнічних центрів.

радіоелектронні-пристрої

Мета опанування дисципліни: формування і розвиток у студентів компетенцій в області генерації, передачі, прийому, реєстрації та аналізу коливань та хвиль різної фізичної природи і різних частотних діапазонів.

Завдання:

– формування навичок в області методів аналізу та статистичної обробки сигналів в умовах перешкод;

– вивчення загальних радіофізичних закономірностей випромінювання, поширення, взаємодії і трансформації коливань і хвиль в різних середовищах, в тому числі в неоднорідних, нелінійних і нестаціонарних.

Дисципліна «Радіофізика» включена в варіативну частину.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами в результаті освоєння освітньої програми вищої освіти другого рівня (магістратура, спеціалітет).

Область професійної діяльності випускників:

- рішення проблем, що потребують застосування фундаментальних знань у галузі фізики та астрономії.

Об'єкти професійної діяльності:

- фізичні системи різного масштабу та рівнів організації, процеси їх функціонування;

- фізичні, інженерно-фізичні, біофізичні, фізико-хімічні, фізико-медичні та природоохоронні технології;

- фізична експертиза та моніторинг.

Радіофізика

Дисципліна «Радіофізика» спрямована на освоєння таких видів професійної діяльності:

- науково-дослідна діяльність в галузі фізики і астрономії;

- викладацька діяльність у галузі фізики та астрономії.

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни, співвіднесених з планованими результатами освоєння освітньої програми.

Знати:

– принципи побудови і функціонування радіоелектронних пристроїв;

– технічні характеристики обладнання лабораторних стендів, призначення і особливості їх функціонування;

– техніку безпеки при виконанні лабораторних робіт.

Вміти:

– планувати і проводити радіотехнічні виміри, оцінювати їх похибки;

– збирати пасивні RCL-схеми, підсилювачі на транзисторах і логічні схеми.

Володіти:

– методами комп'ютерного моделювання різних фізичних процесів;

– навичками роботи з сучасною складною фізичною апаратурою.

електромагнітні-коливання

Вивчення даного курсу тісно пов'язано з такими дисциплінами, як «Основи радіоелектроніки», «Загальний фізичний практикум».

Знання, вміння та навички, отримані в ході вивчення дисципліни «Радіофізика», є необхідними для вивчення таких дисциплін, як «Спецпрактикум».

Зміст дисципліни охоплює коло питань, пов'язаних з основними методами розрахунку електричних ланцюгів, принципами побудови і функціонування радіоелектронних пристроїв, методами математичного опису випадкових процесів і елементами теорії інформації.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Нєфьодов Є.І., Семенов А.І., Аніщенко В.С., Астахов В.В., Вадивасова Т.Є. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Радіофізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.