Роздрукувати сторінку

Фтизіатрія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фтизіатрія – курс, який займає важливе місце в сучасній терапевтичній практиці.

Метою освоєння дисципліни є формування у студентів системних знань, необхідних для реалізації Національної програми боротьби із соціально значущим захворюванням на туберкульоз, та набуття умінь застосовувати отримані знання при здійсненні професійної діяльності шляхом забезпечення якісного надання лікувально-профілактичної та медико-соціальної допомоги дітям, підліткам та дорослим.

диспансеризація

Дисципліна відноситься до базової частини.

Туберкульоз — поширене соціально-залежне інфекційне захворювання, при якому можуть бути вражені будь-які органи і тканини людини. Для попередження поширення туберкульозу та його успішного лікування ключове значення має раннє виявлення хворих. Вирішальна роль в цьому належить лікарям первинної медико-санітарної допомоги населенню на етапах профілактичних заходів, диспансеризації та першого звернення пацієнта за медичною допомогою. Враховуючи різноманітність локалізацій і клінічних «маск» туберкульозу, звернення хворих здійснюється до педіатрів, терапевтів, пульмонологів, лікарів загальної практики, хірургів, неврологів, урологів, окулістів і до інших фахівців.

У зв'язку з цим, незалежно від конкретного профілю роботи лікарів, кожен повинен вміти запідозрити туберкульоз у пацієнта, виконати програму-мінімум обстеження та за показаннями направити до протитуберкульозного закладу. При вивченні фтизіатрії підкреслюється роль профілактичного спрямування в системі диспансеризації, зв'язок цієї системи з загальною лікувальною мережею, комплексного лікування хворих на туберкульоз з персоніфікованим і гуманним підходом до пацієнта. Успішне освоєння дисципліни забезпечується «вхідними» знаннями і уміннями, отриманими на попередніх етапах навчання:

- мікробіологія і вірусологія (збудник туберкульозу, його морфологія, фізіологія, генетика);

- патологічна анатомія (патологічна анатомія туберкульозу легенів та інших органів);

- фармакологія (класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика протитуберкульозних препаратів);

- патофізіологія та імунологія (патогенез та саногенез захворювань, механізми неспецифічного та специфічного захисту організму від патогенів);

- нормальна фізіологія (оцінка функції зовнішнього дихання);

- анатомія (будова органів дихання);

- пропедевтика дитячих хвороб (методи обстеження хворого при захворюваннях органів дихання);

- променева діагностика (методи променевої діагностики захворювань органів дихання, рентгеносеміотика хвороб органів дихання);

- факультетська педіатрія (клініка, діагностика хвороб органів дихання);

- дитячі інфекційні хвороби (диференціальний діагноз гарячкових станів, ураження мозкових оболонок, ВІЛ-інфекція);

- епідеміологія (епідеміологічний процес, епідеміологія інфекційних захворювань, здійснення протиепідемічних заходів);

- поліклінічна педіатрія (шляхи і методи виявлення захворювань органів дихання, принципи диспансерного спостереження за групами ризику);

- громадське здоров'я та охорону здоров'я (методика розрахунку показників медичної статистики).

Фтизіатрія

Знання та вміння, сформовані при вивченні фтизіатрії, необхідні для освоєння наступних дисциплін: поліклінічної педіатрії, педіатрії і неонатології.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- готовність до ведення медичної документації;

- здатність і готовність до проведення профілактичних оглядів, диспансеризації та здійснення диспансерного спостереження;

- здатність і готовність до застосування соціально-гігієнічних методик збору та медико-статистичного аналізу інформації про показники здоров'я дітей;

- здатність до визначення тактики ведення пацієнтів з різними нозологічними формами;

- готовність до просвітницької діяльності щодо усунення факторів ризику та формування навичок здорового способу життя.

туберкульоз

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: М.І. Перельман, І.В. Богадельнікова, В.Ю. Мішин, Ю.Г. Григор’єв, А.В. Митроніна, С.П. Завражнова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Фтизіатрія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.