Роздрукувати сторінку

Фармацевтична технологія (інтернатура), як навчальна дисципліна

« Назад

Фармацевтична технологія як одна з профільних дисциплін має провідне значення в системі підготовки провізорів.

Метою вивчення фармацевтичної технології є формування системних знань і вмінь студентів з виготовлення та контролю якості лікарських засобів у різних лікарських формах.

лікарські-засоби

Завдання навчальної дисципліни «Фармацевтична технологія (інтернатура)»:

- вивчення теоретичних законів різних процесів перетворення лікарських засобів і допоміжних речовин в лікарські форми;

- навчання студентів здатності до вибору складу та раціональної технології лікарських форм на основі сучасної біофармацевтичної концепції;

- формування у студентів практичних умінь виготовлення та оцінки якості лікарських засобів в аптечних умовах.

Студент повинен мати уявлення:

- про алгоритм виготовлення лікарських форм на основі сучасних технологій і біофармацевтичних досліджень у відповідності з міжнародною системою вимог і стандартів;

- принципи створення сучасних лікарських засобів.

Студент повинен знати:

- досягнення фармацевтичної науки і практики; концепції розвитку фармації і медицини на сучасному етапі;

- біофармацевтичну концепцію технології лікарських засобів, вплив фармацевтичних факторів (вид лікарської форми, розмір часток лікарських речовин, фізико-хімічні властивості і концентрацію лікарських і допоміжних речовин, технологічний процес і використовуються засоби механізації технологічних процесів та ін.) на біологічну доступність лікарських речовин;

- інформаційні джерела довідкового, наукового, нормативного характеру;

- основні нормативні документи, що стосуються виготовлення, контролю якості, зберігання та застосування лікарських засобів, вітчизняні та міжнародні стандарти фармакопеї.

лікарські-форми

Студент повинен уміти використовувати:

- правила і норми санітарно-гігієнічного режиму, правила забезпечення асептичних умов виготовлення лікарських засобів, фармацевтичний порядок у відповідності з чинними нормативними документами;

- загальні принципи вибору пристрою і принципу роботи технологічного устаткування (установки для фільтрування, апарати для стерилізації, одержання води очищеної та ін.);

- основи екологічної безпеки виготовлення лікарських засобів, техніку безпеки, правила охорони праці.

Студент повинен мати досвід:

- оптимізації технології лікарських форм на підставі біофармацевтичної концепції;

- оцінки біофармацевтичних і технологічних показників напівпродуктів і лікарських форм;

- виготовлення екстемпоральних лікарських форм на основі чинної документації.

Вивчення фармацевтичної технології тісно пов'язано з такими профільними дисциплінами, як:

- фармацевтична хімія (фізико-хімічні властивості лікарських речовин; реакції гідролізу, окислення-відновлення лікарських речовин; принципи хімічної стабілізації);

- фармакогнозія (хімічний склад лікарської рослинної сировини; локалізація діючих речовин; методи хімічної і біологічної стандартизації сировини);

- управління та економіка фармації (правила оформлення рецептів на лікарські засоби; оформлення лікарських форм до відпуску; організація зберігання фармсубстанцій лікарських форм в умовах аптеки; належність лікарських засобів до певних списків (А, Б) і переліків (наркотичних, психотропних, прекурсорів тощо).

Вивчення фармацевтичної технології спирається на такі раніше вивчені дисципліни як:

- фізична та колоїдна хімія. Поняття про дисперсні системи; класифікація дисперсних систем; колоїдні, емульсійні, суспензійні системи, фактори їх стійкості і стабілізації; солюбілізація; поняття про високомолекулярні речовини, особливості їх розчинення, фактори, що впливають на стійкість розчинів. Поверхневі явища: поверхнево-активні речовини, орієнтація молекул у поверхневому шарі, іонний обмін. Дифузія, види дифузії, рівняння конвективної та молекулярної дифузії;

- неорганічна хімія. Істинні розчини, механізм і теорія процесу розчинення; мікробіологія. Асептика, стерильність, способи стерилізації; мікробна контамінація лікарських засобів;

- фармацевтичне товарознавство. Обладнання для стерилізації та отримання води очищеної і для ін'єкцій); аквадистилятори, медичне скло: склад, властивості.

Фармацевтична-технологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Муравйов І.А., Грецький В.М., Хоменок В.С. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Фармацевтична технологія (інтернатура)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.