Роздрукувати сторінку

Борошномельно-круп'яна промисловість, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Борошномельно-круп'яна промисловість» відноситься до базових дисциплін навчального плану «Продукти харчування рослинної сировини» і є важливою складовою підготовки бакалаврів за цим напрямом.

Курс «Борошномельно-круп'яна промисловість» є одним з основних теоретичних дисциплін при підготовці бакалаврів, що спеціалізуються в області виробництва продуктів харчування. Курс розглядає вивчення основних наукових понять, процесів, технології при переробці зерна в борошно, виробництві хліба та хлібобулочних виробів, макаронних виробів, харчових концентратів, кондитерських виробів, цукру, крохмалю та крохмалепродуктів, жирів, консервування плодів і овочів; матеріали щодо застосування мало- і безвідходних технологій; оптимізацію процесів зберігання сировини і готової продукції; підвищення виходу готової продукції і поліпшення її якості.

Борошномельно-круп'яна-промисловість

Мета опанування дисципліни - формування у студентів теоретичних знань, практичних навичок і вмінь, що дозволяють ефективно управляти складним технологічним процесом на підприємствах з виробництва комбікормів, включаючи раціональні способи оцінки якості зернової та іншої сировини, її переробки, зберігання та використання у складі комбікормів для різних видів тварин.

Знання даного курсу дає можливість бакалавру глибше розуміти процес технології і переробки рослинної сировини в кінцеву продукцію; споживчі властивості харчової сировини та продуктів; методи оцінки якості сировини та продуктів.

якість-та-безпека-сировини

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні властивості сировини, що впливають на технологічні процеси і якість готової продукції, ресурсо - та енергозбереження технологічних процесів;

- фізико-хімічні основи і загальні принципи переробки сировини;

- фізико-хімічні та функціонально-технологічні властивості харчових інгредієнтів, харчових і біологічно активних добавок;

- технологічні аспекти їх використання з урахуванням особливостей складу та технологій продуктів харчування з рослинної сировини.

-- Вміти:

- дати характеристику сировини, що використовується у виробництві продуктів;

- використовувати знання фізико-хімічних основ і загальних принципів переробки рослинної сировини в технології виробництва продуктів харчування;

- формулювати асортиментну політику на основі кон'юнктури ринку, грамотного застосування сировини, харчових добавок і покращувачів;

- розробляти технологічні схеми виробництва продукції з рослинної сировини.

-- Володіти:

- основами методів аналітичної і органолептичної оцінки сировини і готової продукції;

- методами розробки технологічних процесів, що забезпечують високу якість продукції і екологічну безпеку навколишнього середовища;

- методиками визначення якості та безпеки сировини, напівфабрикатів та готової продукції.

харчові-продукти

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Никіфорова Т.А., Волошин Є.В., Куликов Д. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Борошномельно-круп'яна промисловість» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!