Роздрукувати сторінку

Гідробіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Гідробіологія» входить в базову частину природничого циклу освітньої програми бакалаврату за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура».

Цілями освоєння дисципліни «Гідробіологія» є: теоретичне освоєння основних розділів і фізично обґрунтоване розуміння можливості і ролі методів при вирішенні гідробіологічних завдань; ознайомлення студентів з основними об'єктами дослідження гідробіології – водними екологічними системами, їх структурними і функціональними особливостями, без знання яких неможливе раціональне використання біологічних ресурсів, охорона гідросфери від забруднення, наукове прогнозування її стану.

біологічні-ресурси

Завданнями дисципліни є:

- вивчення умов існування гідробіонтів;

- ознайомлення з основними закономірностями біологічних явищ і процесів, що відбуваються в гідросфері;

- вивчення популяцій і біоценозів, як надорганізмових форм життя з характерними структурними і функціональними особливостями;

- ознайомлення з біологічною продуктивністю і екологічними аспектами проблеми чистої води та охорони водних екосистем;

- вивчення біологічних ресурсів Світового океану, окремих морів, річок, водосховищ, озер і ставків.

екологічні-системи

Дисципліна «Гідробіологія» входить в базову частину природничого циклу освітньої програми бакалаврату за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура».

Дисципліна «Гідробіологія» базується на курсах циклу природничо-наукових дисциплін, що читаються в 1 – 4 семестрах «Зоологія», «Екологія», «Водні рослини», «Екологія водних організмів», «Фауна Каспійського моря», а також на матеріалах дисциплін професійного циклу «Товарне рибництво», «Санітарна гідробіологія», «Акліматизація водних організмів», «Декоративне рибництво».

Студенти, що навчаються за даним курсом на першому етапі повинні знати основи зоології безхребетних і водних рослин. На другому етапі освоєння даної дисципліни студенти повинні володіти матеріалом з курсу «Введення в спеціальність», «Екологія водних організмів» і «Фауна Каспійського моря» і уявляти можливості та особливості проведення навчальної та польової практики.

Дисципліна «Гідробіологія» входить в професійний цикл і є дисципліною за вибором студента. Дисципліна «Гідробіологія»  в змістовному, методичному плані і в рамках формування кваліфікаційних компетенцій пов'язана з дисциплінами «Біорізноманіття», «Біологічний практикум в екології і природокористуванні», «Загальна екологія». Компетенції, придбані студентом у ході освоєння дисципліни, що використовуються в подальшому при вивченні курсів:

- «Використання ресурсів рослинного світу»;

- «Використання ресурсів тваринного світу»;

- «Екологія рослин»;

- «Екологія тварин».

Гідробіологія

Свою увагу формуванню та зародженню дисципліни приділяли такі науковці: А.Г. Воронов, Н.Н. Дроздов, Д.А. Криволуцький, Є.Г. М’яло та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити дипломну роботу чи реферат з курсу «Гідробіологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!