Роздрукувати сторінку

Рослинництво, як навчальна дисципліна

« Назад

Сільськогосподарське рослинництво відіграє велику роль у розвитку виробничих сил суспільства. Важливою особливістю рослинництва є його сезонність, тобто культурні польові рослини дають урожай тільки в безморозний період. Рослинництво також пов'язана з тваринництвом, так як дає для нього соковиті корми і органічні добрива. Галузь рослинництва охоплює рільництво, луківництво, квітництво, лісівництво.

Метою освоєння дисципліни «Рослинництво» є вивчення теоретичних основ і практичних прийомів отримання високих, стійких і високоякісних урожаїв сільськогосподарських культур.

польові-рослини

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

- готовністю скласти схеми сівозмін, системи обробітку ґрунту та захисту рослин, обґрунтувати екологічно безпечні технології обробітку культур.

Завдання дисципліни:

- вивчити основи одержання високих і екологічно чистих урожаїв польових культур, народногосподарське значення, морфологічні і біологічні особливості польових культур;

- вивчити вимоги, що пред'являються до якості продукції та шляхи підвищення якості;

- опанувати сучасні технології, організацію виробничих процесів при вирощуванні культур;

- вивчити прийоми скорочення втрат при збиранні врожаю, післязбиральної обробки, зберігання і переробки продукції.

Рослинництво

Дисципліна «Рослинництво» базується на таких фундаментальних наук, як ботаніка, фізіологія рослин, мікробіологія, агрохімія, землеробство. Матеріал, отриманий при вивченні дисципліни використовується при розробці нових технологій вирощування польових культур.

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції: готовність скласти схеми сівозмін, системи обробітку ґрунту та захисту рослин, обґрунтувати екологічно безпечні технології обробітку культур.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен демонструвати наступні результати освіти:

Знати: морфологічні і біологічні особливості польових культур, особливості системи обробки ґрунту, особливості захисту рослин.

Вміти: складати схеми сівозмін, розробити екологічно безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур.

Володіти: готовністю скласти схеми сівозмін, системи обробітку ґрунту та захисту рослин, обґрунтувати екологічно безпечні технології обробітку культур.

Самостійна робота з дисципліни включає:

- самопідготовка до навчальних занять за конспектами, навчальної літератури і за допомогою електронних ресурсів (контролюються конспекти, поточні контрольні роботи та ін.);

- оформлення і підготовка рефератів, курсової роботи;

- підготовка до поточного тестування за розділами дисципліни (вивчення навчальних тем).

сільськогосподарське-рослинництво

Частина лекційних занять проводиться у потоковій аудиторії із застосуванням мультимедійного проектора у вигляді навчальної презентації. Основні моменти лекційних занять конспектуються. Окремі теми пропонуються для самостійного вивчення з обов'язковим складанням конспекту (контролюється).

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Т.Д. Грошева, Н.Н. Захарова, А.В. Дозоров, А.Ю. Наумов, М.Н. Гаранін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Рослинництво» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.