Роздрукувати сторінку

Вірусологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Вірусологія» відноситься до загально професійного ветеринарно-біологічного циклу.

Вірусологія підрозділяється на:

- Загальну вірусологія – вивчає природу і походження вірусів, їх класифікацію, будову, хімічний склад, генетику і селекцію, стійкість до фізико-хімічних впливів, загальні механізми взаємодії вірусу і клітини, вірусу і макроорганізму, основи противірусного імунітету, загальні ознаки (клініку) вірусних хвороб, методи діагностики та профілактики.

- Приватна вірусологія – вивчає систематичне положення конкретних збудників, будову, розміри і стійкість віріонів, лабораторні методи культивування вірусів, антигенні властивості, епізоотологічні особливості захворювання, методи діагностики, терапії і специфічну профілактику.

походження-вірусів

В курсі «Вірусологія» вивчаються основні види вірусів і пріонів, форми їх існування та фізико-хімічна структура, особливості таксономії, патогенез вірусних хвороб на рівні клітини й організму, особливості противірусного імунітету, сучасні підходи до профілактики та принципи діагностики вірусних хвороб тварин, характеристику деяких, найбільш актуальних, вірусних хвороб.

Дисципліна є попередньою для наступних дисциплін: «Імунологія», «Епізоотологія та інфекційні хвороби», «Організація ветеринарної справи» та «Ветеринарно-санітарна експертиза».

Вірусологія тісно пов'язана з виробничою діяльністю людей. Якість знань з вірусології дозволяє теоретично осмислити проблеми, пов'язані з діагностикою, лікуванням і профілактикою вірусних захворювань, виробництвом діагностичних, лікувальних та профілактичних препаратів.

Мета дисципліни - ознайомити студентів з вірусами і субвірусними агентами.

Завдання дисципліни - сформувати у студентів уявлення про місце вірусів і субвірусних агентів у природі будові вірусних частинок, різноманітність вірусних геномів, особливості взаємодії вірусів з клітиною і механізмами їх реплікації, природі субвірусних агентів – віроїдів, сателітних РНК і пріонах, значенні вірусів як модельних об'єктів молекулярної біології.

загальна-вірусологія

Дисципліна базується на знаннях, уміннях та компетенціях, отриманих у вищому навчальному закладі у відповідності з державними освітніми стандартами вищої освіти за програмами магістратури або спеціалітету.

Для освоєння дисципліни «Вірусологія» учні використовують знання, вміння, способи діяльності та установки, сформовані в ході вивчення дисциплін «Адаптація людини до сучасних екологічних умовах», «Актуальні питання біоекології», «Біологічна історія Землі», «Ботаніка з основами біогеографії рослин», «Геологія та геоморфологія», «Геохімія ландшафтів», «Геоекологічні ризики», «Геоекологічний моніторинг», «Геоекологічне картографування», «Геоекологія», «Зоологія з основами біогеографії тварин», «Індикація стану навколишнього середовища», «Історія екології», «Механізми регуляції фізіологічних функцій», «Мікробіологія з основами екології мікроорганізмів», «Загальна біологія», «Загальна екологія», «Основи біохімії», «Основи гідрометеорології», «Основи практичної біометрії», «Основи хімічного експерименту», «Основи екологічних знань», «Рослини і стрес», «Регіональна екологія», «Фізико-хімічні методи досліджень», «Хімія», «Хімія біологічно активних речовин», «Хімія навколишнього середовища», «Еволюція тварин», «Екологічна кліматологія», «Екологічна токсикологія», «Екологічна фізіологія рослин», «Екологічна хімія», «Екологічна епідеміологія», «Екологічне ґрунтознавство», «Екологія тварин», «Екологія рослин», «Екологія людини», «Біологічна історія Землі», «Глобальна екологія», «Індикація стану навколишнього середовища», «Історія екології», «Мікробіологія з основами екології мікроорганізмів», «Просторові аспекти екологічних проблем матеріального виробництва Росії», «Соціальна екологія».

Вірусологія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лурія С., Дарнел Дж., Балтімор Д., Кемпбелл Є. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Вірусологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!