Роздрукувати сторінку

Основи міжнародного туризму, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи міжнародного туризму – розглядає теоретичні аспекти організації міжнародного туризму, види і класифікацію туризму, типологію районування туристських регіонів, механізми нормативно-правового регулювання розвитку туризму та ін.

курс-Основи-міжнародного-туризму

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін спеціалізації, що означає формування в процесі навчання у студента загальнокультурних і професійних знань і компетенцій в рамках обраної спеціальності.

Знання, отримані студентами в процесі вивчення даної дисципліни, допоможуть їм правильно орієнтуватися в потоці інформації і приймати потрібні рішення при роботі як туроператорів і турагентів.

Вивчення дисципліни Основи міжнародного туризму базується на знаннях, набутих студентами при вивченні курсів «Основи туризму», «Історія туризму», «Географія», «Технологія і організація операторських і агентських послуг».

Основою вивчення курсу Основи міжнародного туризму є знання з загально-економічних дисциплін. Набір вхідних знань забезпечує необхідний рівень підготовки кваліфікованих фахівців у сфері туризму, передбачає володіння знаннями з питань створення та організації туристичних фірм, спілок і товариств.

Даний курс є базовим для інших курсів спеціалізації «Міжнародний туризм» - «Маркетинг в туризмі», «Менеджмент в туризмі».

Метою курсу Основи міжнародного туризму є отримання комплексного передуявлення про функціонування міжнародної туристичної індустрії в сучасних умовах.

Основи-міжнародного-туризму

Завдання навчального курсу Основи міжнародного туризму:

- виявлення процесів і факторів, що впливають на розвиток міжнародного туризму;

- вивчення міжнародного досвіду з регулювання туристської діяльності, просуванню турпродукту, забезпечення безпеки туристських подорожей і співпраці в сфері туризму;

- виявлення стану і перспектив розвитку міжнародного туризму в Україні.

А також оволодіння методологічними засадами та практичними навичками роботи з картографічною документацією і умінням визначити перспективність розвитку окремих видів туризму, враховуючи специфіку територій.

В результаті освоєння дисципліни слухач повинен:

- Знати: теоретичні основи, принципи і моделі, термінологічний апарат міжнародного туризму, які підкріплені статистичною інформацією, прикладами з міжнародної та української туристської практики, а також отримання рекомендацій по формуванню цивілізованого ринку туризму в Україні.

- Вміти: аналізувати і оцінювати соціально-культурну, сервісну, туристську діяльність, міжнародні ринки соціально-культурних і туристських послуг, просування і доведення послуг до споживачів; прогнозувати результати соціально-культурної та туристичної діяльності, кон'юнктуру міжнародних ринків і номенклатуру послуг; самостійно здобувати, засвоювати і застосовувати практичну інформацію аналізувати події і ситуації, робити прогнози; застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

- Володіти: методикою формування стійких уявлень про особливості ринку міжнародного туризму; виявлення актуальних проблем організації міжнародного туризму; вивчення форм міжнародного туризму і методів дослідження туристичної галузі; організації турів та роботи з клієнтом.

Туризм

Отже, даний курс забезпечує випускника знаннями, які є основою професійного виконання функцій співробітника туристичної галузі.

На сайті інформцентру Курсовікс ви можете придбати дипломну роботу або твір з курсу Основи міжнародного туризму. Оформлення по вашим вимогам, використання нових статей, навчальної літератури, безкоштовне коригування при потребі.