Роздрукувати сторінку

Паразитологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Паразитологія в широкому сенсі слова — комплексна наука, що вивчає світ рослинних і тваринних паразитів у всій складності і різноманітності їх взаємовідносин з господарями і зовнішніми умовами. Найважливіше завдання паразитології — розробка методів і способів боротьби з інвазійними хворобами, аж до повної їх ліквідації.

Паразитизм — одне з широко поширених явищ у живій природі.

інвазійні-хвороби

Ветеринарна паразитологія — наука, яка вивчає паразитів і викликані ними захворювання сільськогосподарських тварин, розробляє заходи боротьби та профілактики інвазійних хвороб аж до повної їх ліквідації (девастації).

Крім сільськогосподарських тварин (включаючи птахів), об'єктами ветеринарної паразитології є хутрові звірі, пантові олені, риби, бджоли, звірі в заповідниках, зоопарках і мисливських господарствах.

В давнину були відомі паразити, які вчиняли шкоду здоров'ю людини і тварин. Згадки про окремих паразитів є в працях греків — Гіппократа (460-375 рр. до н. е.) і Арістотеля (384-322 рр. до н. е.), римлянина Варрона (116-27 рр. до н. е.) та інших авторів.

До XVII століття паразитологічні дослідження носили емпіричний характер.

Винахід голландським дослідником Левенгуком мікроскопа в XVII ст. сповістило нову еру в історії біології.

З XII по XVIII ст. паразитологія була описовою.

Паразитологія

Паразитологія як наука сформувалася в XIX столітті. З цього часу починається вивчення біологічного розвитку гельмінтів (експериментальна паразитологія).

Дисципліна «Паразитологія» повинна озброїти ветеринарного лікаря сумою теоретичних і практичних знань з різних питань, пов'язаних з інвазійними хворобами тварин, дати навички клінічної роботи, сприяти формуванню всебічно підготовленого спеціаліста сільського господарства.

Паразитологія як комплексна біологічна наука була і залишається однією з актуальних біологічних дисциплін, оскільки предметом її вивчення є паразитичні організми, що знаходяться на різних рівнях організації, що займають різне систематичне положення і мають величезне медико-ветеринарне значення. Без знань про будову цих тварин, їх життєвий цикл та інші особливості біології неможливо виховати повноцінного зоолога, а тим більше еколога.

Метою дисципліни є вивчення основних теоретичних положень сучасної паразитології, а також життєвих циклів паразитів, що мають велике медико-ветеринарне значення.

З поставленої мети випливають численні завдання:

1) ознайомитися з історією формування та з сучасними уявленнями про поняття «паразит» і «паразитизм»;

2) мати уявлення про поширення паразитизму в тваринному світі;

3) чітко уявляти собі про походження різних типів паразитизму;

4) знати класифікацію життєвих циклів паразитів і самі життєві цикли;

5) вивчити адаптації в системі «паразит-хазяїн»;

6) знати про вплив екологічних факторів на паразитофауну;

7) вивчити найбільш небезпечні природно-осередкові захворювання паразитарної природи, що мають відношення до проблем крайової патології;

8) виробити практичні навички визначення видової належності паразитів за їх зовнішніми морфологічними ознаками.

тваринні-паразити

Паразитологія в структурі навчального плану грає помітну роль і займає значне місце, як дисципліна спеціалізації. Вона нерозривно пов'язана з типовими університетськими дисциплінами: зоологією безхребетних, зоологією хребетних, екологією та ін., невпинно черпаючи нові факти у цих дисциплін і, в свою чергу, збагачуючи їх своїми розробками. Те ж саме можна сказати і про прикладні науки медицини і ветеринарії, де паразитологія займає видне місце. Паразитологія містить як теоретичні, так і практичні аспекти.

Викладання паразитології здійснюється у вигляді лекцій, на яких читається загальна і приватна паразитологія.

Вимоги до знань та вмінь, що здобувається при вивченні дисципліни, зводяться до того, що випускник спеціалізації повинен знати:

- основні поняття і терміни паразитології;

- життєві цикли паразитів, що мають велике медико-ветеринарне значення.

А також повинен вміти:

- практично визначати видову належність паразитів, що мають велике медико-ветеринарне значення за морфологічними ознаками.

Контроль знань студентів після вивчення паразитології зводиться до здачі іспиту. Крім цього, частина тем програми виноситься на самостійне вивчення. До іспиту допускаються студенти, які прослухали весь теоретичний курс і відвідали всі лабораторні заняття.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Балашов Ю.С., Геллер І.Ю., Гробов О.Ф., Догель В.А., Попов В.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Паразитологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!