Роздрукувати сторінку

Фармакотерапія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармакотерапія – наука про використання лікарських речовин з лікувальною метою.

Мета викладання дисципліни - формування знань про застосування лікарських засобів з метою лікування, профілактики і реабілітації літніх хворих, формування навичок самостійної роботи, спрямованої на розвиток творчого, професійного мислення та набуття практичних навичок фармакотерапії літніх хворих.

лікарські-засоби

Основними завданнями курсу фармакотерапії є знайомство з етіопатогенетичними механізмами і клінічними проявами різних хвороб, а також вивчення майбутніми провізорами основ лікарської терапії деяких нозологічних груп захворювань, закріплення знань і вмінь з надання консультативної допомоги лікарям і хворим у здійсненні ефективної і безпечної фармакотерапії з урахуванням можливих побічних ефектів, викликаних лікарськими засобами.

Для вивчення дисципліни «Фармакотерапія» необхідні компетенції, сформовані в студентів у результаті опанування дисциплін біологічного і хімічного циклів на попередньому рівні освіти. Розділи курсу пов'язані міждисциплінарними зв'язками з дисциплінами «Анатомія», «Фізіологія», «Патофізіологія», «Фармакологія», «Клінічна фармакологія».

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- готовність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності з використанням інформаційних, бібліографічних ресурсів, медико-біологічної та фармацевтичної термінології;

- готовність до ведення документації, передбаченої в сфері виробництва та обігу лікарських засобів;

- готовність до використання основних фізико-хімічних, математичних та інших природничо-наукових понять і методів при вирішенні професійних завдань;

- здатність до надання консультативної допомоги медичним працівникам і споживачам лікарських препаратів відповідно до інструкції по застосуванню лікарського препарату.

Фармакотерапія

У результаті освоєння дисципліни студент:

1. повинен знати:

- загальні закони старіння і їх основні теоретичні аспекти, загальні патологічні та імунологічні основи старіння;

- анатомо-фізіологічні і психологічні особливості літніх хворих;

- особливості фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів у літніх людей;

- особливості підбору лікарських засобів, корекції дози препаратів з урахуванням вікових особливостей, взаємодії лікарських засобів, наявності супутніх захворювань.

2. повинен вміти:

- організувати заходи з метою покращення та зміцнення здоров'я старих і літніх людей;

- правильно рекомендувати необхідні лікувальні заходи для даної категорії хворих;

- проводити фармакотерапію (вибір лікарських засобів, дози, кратності прийому) з урахуванням віку, наявності супутніх захворювань, психологічних особливостей пацієнта;

- одночасного призначення інших лікарських засобів.

3. повинен володіти:

- термінологією дисципліни;

- вмінням самостійно вивчати і розуміти спеціальну (галузеву) наукову і методичну літературу, пов'язану з проблемами літніх людей;

- навичками і вміннями застосування наукових методів у ході проведення клінічного дослідження, а також розробки програми і методики його практичного проведення;

- застосовувати отримані знання на практиці.

фармацевтична-термінологія

Такі дослідники як: Майський В.В., Аляутдин Р.Н., Харкевич Д.А. - присвятили численні публікації темі фармакотерапії.

Отже, якщо Ви студент, але час від часу підробляєте і не маєте часу самостійно писати наукові роботи (магістерські, курсові) з курсу «Фармакотерапія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.