Роздрукувати сторінку

Внутрішні хвороби дрібних тварин, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Внутрішні хвороби дрібних тварин» є профілюючою підготовкою лікаря ветеринарної медицини і має забезпечити необхідними знаннями з терапії і профілактики хвороб дрібних домашніх тварин і птахів незаразної та інфекційної етіології, прищепити навички клінічної роботи, сприяти формуванню висококваліфікованого спеціаліста у галузі ветеринарної медицини.

Дрібні домашні тварини, особливо собаки і кішки, декоративні птахи, завжди мали величезне значення в житті людини. В останні десятиліття відбувається істотне збільшення кількості цих тварин. У великих містах, а зараз і в деяких районних центрах, відкриті спеціалізовані клініки з лікування домашніх тварин, у яких використовується найсучасніше обладнання для діагностики захворювань, їх лікування, з успіхом застосовуються новітні досягнення в галузі ветеринарної медицини.

Внутрішні-хвороби-дрібних-тварин

В Україні з високою ефективністю розвивається птахівництво, як у громадському секторі, на промислових комплексах і фермах, так і в приватному секторі, фермерських господарствах. Значення цих галузей тваринництва для нашої держави винятково велике.

Мета дисципліни в підготовці лікаря ветеринарної медицини - забезпечити студентів необхідними знаннями з питань, пов'язаних з незаразними інфекційними хворобами дрібних тварин і птахів, прищепити навички клінічної і практичної роботи, сприяти формуванню всебічно підготовленого лікаря ветеринарної медицини.

Завдання дисципліни:

1. Освоїти методи діагностики, ефективні способи лікування хворих тварин та птахів.

2. З'ясувати питання патогенезу, клінічного прояву основних захворювань дрібних тварин і птахів.

ветеринарна-медицина

Курсова робота є складовою частиною навчального плану і обов'язковим елементом при засвоєнні програми з курсу хвороб дрібних тварин і птахів. Контрольна робота повинна бути здана та зарахована в перший тиждень сесії.

З метою освоєння дисципліни «Внутрішні хвороби дрібних тварин» необхідні знання з неорганічної, органічної та біологічної хімії, анатомії тварин, фізіології тварин, годівлі тварин, знання зоогігієнічних умов утримання тварин, фармакології, клінічної діагностики, патологічної анатомії, патологічної фізіології.

Дисципліна «Внутрішні хвороби дрібних тварин» є попередньою для патологічної анатомії і судово-ветеринарної експертизи, ветеринарно-санітарної експертизи, акушерства і гінекології, хвороб непродуктивних тварин.

Освітні результати освоєння дисципліни:

-- знати:

- класифікацію, синдроматику хвороб, їх етіологію, картину крові й інших біологічних рідин в нормі і при патології;

- ефективні засоби профілактики та терапії хвороб тварин незаразної етіології;

- застосовувати інноваційні методи наукових досліджень у ветеринарії.

-- вміти:

- оцінювати результати лабораторних досліджень;

- використовувати основні та спеціальні методи клінічного дослідження тварин;

- проводити диспансеризацію, складати клінічно і фізіологічно обґрунтовані схеми лікування тварин.

-- володіти:

- лікарським мисленням, основними принципами охорони праці та безпеки роботи з біологічним матеріалом;

- технікою клінічного обстеження тварин, введення лікарських речовин, пункцій, блокад.

дрібні-домашні-тварини

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Братюха С., Нагорний І.І., Карпуть І.М., Бабіна М.П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Внутрішні хвороби дрібних тварин» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!