Роздрукувати сторінку

Мінеральні ресурси хімічної промисловості, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Мінеральні ресурси хімічної промисловості» відноситься до варіативної частини блоку навчального плану «Хімічна технологія».

Дисципліна знайомить студентів з тенденціями зміни природного середовища в контакті еволюційного розвитку людства, взаємодії людини з навколишнім середовищем у процесі використання природних ресурсів і умов. Вивчаються сучасні концепції природокористування, в рамках яких реалізується завдання екологозбалансованого розвитку, що не руйнує базисний природно-ресурсний потенціал.

Мінеральні-ресурси-хімічної-промисловості

Дисципліна є вступною для подальшого вивчення еколого-інженерних та еколого-економічних дисциплін, що з'єднує природничо-наукові знання з основами економіки природокористування та енергоресурсозбереження.

Дисципліна спрямована на придбання знань і навичок, виконання аналітичних досліджень для підвищення коефіцієнта ефективності використання природних та вторинних (матеріальних і енергетичних) ресурсів при реалізації технологій електрохімічних виробництв.

Мета викладання дисципліни – набуття студентами знань для аналізу і прогнозування наслідків промислового природокористування на еколого-економічні показники виробництва і зниження негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Завдання при вивченні дисципліни: дослідження принципів рівноважного природокористування, реалізованих у глобальній екосистемі-біосфері, - основ «м'якого» управління природою; аналіз джерел забруднення навколишнього середовища в хімічній промисловості і, зокрема, електро-хімічних виробництвах; засвоєння інформації про систему управління природокористуванням в Україні і за кордоном; основних природоохоронних заходів та технологій; формування основ вибору і розробки природозберігаючих технологій на рівні галузі та окремого підприємства.

природне-середовище

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- отримати системне уявлення про природокористування як процес взаємодії природи і суспільства без шкоди один для одного;

- засвоїти основні закономірності і принципи раціонального використання природних ресурсів;

- розуміти механізми та засади переходу суспільства до екологічно сталого розвитку;

- розуміти економічну цінність природних ресурсів і благ.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати:

- про основні електрохімічні виробництва як джерела впливу на навколишнє середовище і основні види діяльності по керуванню і контролю за впливом на середовище проживання;

- про особливості впливу технологій на компоненти біосфери та допустимого екологічного навантаження на навколишнє середовище;

- способи і техніки мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище;

- економічний механізм природокористування та основні його інструменти.

- Вміти:

- використовувати принципи раціонального використання природних ресурсів та рішення основних завдань в галузі контролю та управління антропогенним впливом на навколишнє середовище;

- застосовувати методи оцінки техніко-економіко-екологічної ефективності природоохоронних заходів.

природно-ресурсний-потенціал

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Макаренко В.К., Ветохін С.В., Карпенков С.Х., Байлагасов Л.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Мінеральні ресурси хімічної промисловості» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!