Роздрукувати сторінку

Переробка та зберігання зерна, як навчальна дисципліна

« Назад

Збереження продуктів рослинництва є найважливішою справою. Можна збільшити урожай всіх культур і різко збільшити валовий збір, але не отримати належного ефекту, якщо відбудуться втрати в якості і вазі. Так, наприклад, по даними Міжнародної організації FAO, втрати зерна при зберіганні щороку становлять від 100 і більше, втрати овочевої продукції до 300. Збереження запасів продуктів в усіх ланках народного господарства з мінімальними втратами – дуже складна справа, що вимагає величезної матеріально-технічної бази та фахівців, які володіють спеціальними знаннями.

У різних галузях народного господарства нашої країни організація зберігання продуктів на науковій основі очолюється фахівцями високої кваліфікації: товарознавцями, економістами, технологами і механіками. В сільському господарстві важлива роль у організації збереження продуктів належить агрономам, економістам і зоотехнікам.

зернові-маси

Дисципліна «Переробка та зберігання зерна» відноситься до варіативної частини основної професійної освітньої програми академічного бакалавра за напрямом підготовки «Продукти харчування з рослинної сировини», профіль – «Технологія зберігання і переробки зерна».

Бакалавр за напрямом підготовки «Продукти харчування з рослинної сировини» повинен бути підготовлений до виробничо-технологічної та розрахунково-проектної діяльності.

Мета дисципліни – сформувати у студентів систему професійних знань в області сучасних технологій, способів та режимів зберігання зерна, навчитися оцінювати характер зміни основних властивостей та якості зерна в процесі зберігання.

Завдання дисципліни «Переробка та зберігання зерна»:

- вивчити склад і властивості зернових мас;

- процеси, що відбуваються при зберіганні зернових мас;

- сучасні технології, способи та режими зберігання зерна.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти професійними компетенціями: здатність працювати з публікаціями в професійній періодиці; готовністю відвідувати тематичні виставки та передові підприємства галузі.

зберігання-зерна

В результаті вивчення дисципліни студент:

-- Повинен знати:

- склад і властивості зернової маси та її компонентів;

- фізіологічні і біохімічні процеси, що відбуваються у зернових масах при зберіганні;

- життєдіяльність мікроорганізмів і шкідників хлібних запасів у процесі зберігання зернових мас;

- сучасні технології, способи і режими зберігання зерна різних культур;

- сучасні способи дезінсекції та дезінфекції зерна.

-- Повинен вміти:

- визначати склад і властивості зернової маси та її компонентів;

- оцінювати характер зміни властивостей і якості зерна в процесі зберігання;

- обґрунтувати раціональні технологічні схеми, оптимальні способи та режими зберігання зерна різних культур;

- розробляти заходів, що підвищують стійкість зернових мас при зберіганні.

-- Повинен володіти:

- навичками контролю технологічних режимів зберігання зерна.

Переробка-та-зберігання-зерна

Зміст дисципліни:

1. Склад і властивості зернової маси, процеси, що відбуваються в ній при зберіганні.

2. Сучасні технології, способи, режими зберігання зерна.

3. Сучасні технології зберігання зерна у зерносховищах.

4. Заходи, що підвищують стійкість при зберіганні зернових мас.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Єгоров Г.А., Вобліков Є.М., Рєзчиков В.А., Налєєв О.Н., Савченко С.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи доповідь з курсу «Переробка та зберігання зерна» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!