Роздрукувати сторінку

Фізична культура (фізкультура), як навчальна дисципліна

« Назад

Фізична культура є засобом збереження і зміцнення здоров'я людини, її фізичної досконалості, раціональної форми використання вільного часу, підвищення громадської та трудової активності, формування гармонійно розвиненої особистості. Оздоровча спрямованість системи фізичного виховання визначає тісний зв'язок фізичної культури і спорту з медичною наукою, і передбачає обов'язковість лікарського контролю за тими, що займаються фізичною культурою.

У вищих навчальних закладах навчається значна кількість студентів, які за висновком медичних комісій та спортивних лікарів відносяться до спеціальної медичної групи. Як правило, у таких студентів, із-за тривалого щадного рухового режиму до надходження у ВНЗ, спостерігається слабкий розвиток основних рухових якостей, що тягне за собою вкрай низьку працездатність.

здоров’я-людини

Різні функціональні розлади, ускладнення після перенесених захворювань і травм, а звідси і обмежена рухова активність, безпосередньо відбиваються на працездатності студентів, їх настрої, активної участі в суспільному житті.

Такі студенти виявляються непристосованими до специфічних навантажень, пов'язаних з перебуванням тривалий час на лекціях, семінарських і лабораторних заняттях. Тому особливої уваги вимагає організація та методика проведення занять з фізичного виховання зі студентами, що мають ті чи інші відхилення у стані здоров'я.

Правильно організовані, строго дозовані, систематичні фізичні вправи та заняття спортом роблять благотворний вплив на всі функціональні системи організму, є важливим засобом зміцнення здоров'я студентів, сприяють підвищенню і збереженню працездатності на тривалий час.

Програма дисципліни «Фізична культура» спрямована:

- на реалізацію принципу варіативності, більш повної реалізації особистісно-орієнтованого підходу до освітнього процесу, планування змісту навчального матеріалу з урахуванням стану здоров'я студентів, їх фізичного розвитку і фізичної підготовленості, а також інтересу до предмету «Фізична культура»;

- на придбання студентами знань, умінь і навичок фізкультурно-оздоровчої діяльності, що проявляються в умінні самостійно проводити заняття зі зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичного розвитку і фізичної підготовленості, як в умовах навчальної діяльності, так і в різних формах активного відпочинку і дозвілля.

Мета дисципліни «Фізична культура (фізкультура)» полягає у формуванні світогляду і культури особистості, яка володіє громадянською позицією, моральними якостями, почуттям відповідальності, самостійністю у прийнятті рішень, ініціативою, толерантністю, здатністю успішної соціалізації в суспільстві, здатністю використовувати різноманітні форми фізичної культури і спорту в повсякденному житті для збереження і зміцнення свого здоров'я та здоров'я своїх близьких, сім'ї та трудового колективу для якісного життя та ефективної професійної діяльності.

зміцнення-здоров'я-студентів

Завдання дисципліни спрямовані на:

1. Адаптацію організму до впливу розумових і фізичних навантажень, а також розширення функціональних можливостей фізіологічних систем, підвищення опірності захисних сил організму.

2. Оволодіння методикою формування і виконання комплексу вправ оздоровчої спрямованості для самостійних занять, способами самоконтролю при виконанні фізичних навантажень різного характеру, правилами особистої гігієни, раціонального режиму праці та відпочинку.

3. Оволодіння засобами і методами протидії несприятливим факторам та умовам праці, зниження стомлення в процесі професійної діяльності і підвищення якості результатів.

Дисципліна «Фізична культура» входить в розділ навчального плану підготовки студентів всіх форм навчання, напрямів підготовки і спеціальностей. Є обов'язковим розділом гуманітарного компоненту освіти і спрямована на формування фізичної культури особистості студента, підготовку до соціально-професійної діяльності, збереження і зміцнення здоров'я. Сприяє розширенню і поглибленню знань і навичок з фізіології, педагогіки і психології, що дозволяє підвищити рівень професійної компетентності майбутнього фахівця.

Процес вивчення дисципліни «Фізична культура» (фізкультура) спрямований на формування таких компетенцій:

Студент повинен:

– оцінити сучасний стан фізичної культури і спорту в світі;

– дотримуватись здорового способу життя;

– самостійно підтримувати і розвивати основні фізичні якості в процесі занять фізичними вправами; здійснювати підбір необхідних прикладних фізичних вправ для адаптації організму до різних умов праці та специфічних впливів зовнішнього середовища.

Володіти:

– різними сучасними поняттями в галузі фізичної культури;

– методиками і методами самоперевірки, самооцінки, засобами оздоровлення для самокорекції здоров'я різними формами рухової діяльності, що задовольняють потреби людини в раціональному використанні вільного часу;

– методами самостійного вибору виду спорту або системи фізичних вправ для зміцнення здоров'я; здоров'язберігаючими технологіями; засобами і методами виховання прикладних фізичних (витривалість, швидкість, сила, гнучкість і спритність) і психічних (сміливість, рішучість, наполегливість, самовладання, тощо) якостей, необхідних для успішного та ефективного виконання певних трудових дій.

Фізична-культура

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ю.І. Варава, С.А. Марчук, Л.В. Меньшикова, Ю.В. Марчук, Ф.Ф. Башаров та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити магістерську роботу чи тези з курсу «Фізична культура (фізкультура)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.