Роздрукувати сторінку

Диференціальна психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Диференціальна психологія» включає загальні засади психологічних знань про факти, поняття і теорії, що відображають сучасні уявлення про природу психіки людини, її специфіку, відмінності між людьми.

Програма курсу спрямована на поглиблення загальнопсихологічних знань, розуміння природної системи досліджуваних психічних явищ; зміцнення розуміння міждисциплінарних зв'язків психології.

Диференціальна-психологія

Основна мета курсу полягає в тому, щоб організувати навчальну та самостійну роботу, сприяти систематичному засвоєнню психологічних знань на всіх етапах навчання. Програма акцентує увагу студентів на психологічні проблеми, які безпосередньо пов'язані з майбутньою професійною діяльністю.

Мета курсу «Диференціальна психологія» – сформувати уявлення про диференціальну психологію в області науково-теоретичних уявлень про індивідуальні і типологічні відмінності між людьми; причини, джерела та наслідки цих відмінностей.

Завдання Диференціальної психології:

- розкрити основні джерела індивідуальних відмінностей;

- сформувати уявлення про різноманіття індивідуальних відмінностей і їх особливості;

- актуалізувати наявні знання про психічні процеси, стани і властивості на рівні індивідуальних відмінностей;

- сприяти розумінню зв'язків між різними галузями психології.

психіка-людини

Дисципліна «Диференціальна психологія» знаходиться в базовій частині основної професійної освітньої програми. Дисципліна вивчається одночасно з курсами «Психолого-педагогічний практикум», «Соціальна психологія», «Якісні і кількісні методи психолого-педагогічних досліджень», що закладає основи професійних знань і навичок.

На початку освоєння дисципліни «Диференціальна психологія» студент повинен:

- знати: базові уявлення про психіку людини, наукові методи дослідження, знати сутність і зміст основних понять психології.

- вміти: оперувати психологічними поняттями і категоріями; аналізувати літературу з розділів даної науки, виділяти та узагальнювати необхідні відомості.

- володіти науковою термінологією; навичками роботи з літературою, навичками аналізу різних психічних явищ.

Дисципліна «Диференціальна психологія» служить основою для освоєння дисциплін: «Віково-психологічне консультування», «Спеціальна психологія», з якими знаходиться в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку.

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

- здатність враховувати загальні, специфічні закономірності та індивідуальні особливості психічного і психофізіологічного розвитку, особливості регуляції поведінки і діяльності людини на різних вікових етапах;

- готовність застосовувати якісні і кількісні методи в психологічних і педагогічних дослідженнях;

- здатність здійснювати збір і первинну обробку інформації результатів психологічних спостережень та діагностики.

психологічні-знання

У процесі завершення освоєння дисципліни студент повинен демонструвати такі результати освіти:

1) Знати:

- загальні і специфічні закономірності психічного розвитку, виділяючи предмет, завдання, методи і структуру диференціальної психології як науки, для виділення формальних і змістовних характеристик людини;

- загальні, специфічні закономірності та індивідуальні особливості психічного розвитку, розглядаючи джерела індивідуальних відмінностей; причини індивідуальних відмінностей; основні прояви індивідуальних відмінностей;

- знати якісні і кількісні методи психологічних досліджень, на цій меті розглянути методи вивчення індивідуальних відмінностей;

- здійснювати збір і первинну обробку інформації результатів психологічних спостережень і діагностики, виділяти предметно-змістовні характеристики: типи та риси особистості, здібності та інтелект, самосвідомості та інших.

2) Вміти:

- враховувати загальні, специфічні закономірності та індивідуальні особливості психічного розвитку, виділяти джерела індивідуальних відмінностей: психічні процеси, асиметрію півкуль, властивості нервової системи, темперамент;

- на основі даних якісних і кількісних методів психологічних досліджень інтерпретувати прояви індивідуальних відмінностей і формулювати висновки про особливості протікання психічних процесів;

- здійснювати збір і первинну обробку інформації результатів психологічних спостережень та діагностики при виділенні різних змістовних характеристик індивідуальності.

3) Володіти навичками:

- виділення загальних, специфічних закономірностей та індивідуальних особливостей психічного розвитку людини в процесі роботи з навчальною та науковою літературою: конспектування, реферування, анотування, участі в дискусії з навчального матеріалу;

- застосування якісних і кількісних методів у психологічних дослідженнях з метою подальшого аналізу індивідуальних проявів психіки, розуміння способів виділення змістовних характеристик індивідуальності людини;

- збір і первинну обробку інформації результатів психологічних спостережень та діагностики, виділяти в наявній інформації індивідуальні варіації характеристик психіки.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Реброва Н.П., Чернишова М.П. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Диференціальна психологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!