Роздрукувати сторінку

Суспільно-географічна комплексологія, як навчальна дисципліна

« Назад

«Суспільно-географічна комплексологія» - це предмет, що вивчає основні об’єкти географічних досліджень.

Метою вивчення дисципліни є підготовка аспіранта в області сучасних теорій суспільної географії.

суспільна-географія

Завдання дисципліни:

- ознайомлення з суспільною значущістю і об'єктом дослідження суспільної географії, її субдисциплін;

- отримання навичок теоретичного аналізу та різних аспектів суспільної (соціально-економічної) географії, в основі якої лежить вивчення процесів територіальної організації суспільства;

- засвоєння знань з вибору способів і методів аналізу в сучасній теорії соціально-економічної географії.

Вимоги до вхідних знань та умінь:

- знання основних понять теорії соціально-економічної географії;

- уміння узагальнювати отримані результати в контексті раніше накопичених в науці знань;

- формулювати висновки та практичні рекомендації;

- вміння діагностувати сучасні проблеми територіальної організації суспільства.

В процесі вивчення дисципліни у студентів формуються наступні компетенції:

- здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку;

- здатність самостійно здійснювати науково-дослідну діяльність у відповідній професійній області з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій;

- уміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати сучасні процеси формування системи соціально-економічної географії;

- мати навички сучасних методів і засобів дослідження територіальної організації економічних, соціальних, демографічних і політичних процесів.

 

Для успішного засвоєння дисципліни найбільш ефективними способами є:

1. Попереднє повторення розділів дисциплін;

2. Консультації з викладачем, який веде дисципліну;

3. Підготовка аспірантами мультимедійних презентацій щодо окремих розділів дисципліни з виступами на науково-дослідних семінарах.

Вивчення курсу «Суспільно-географічна комплексологія» включає наступні розділи:

1. Основи сучасної теорії вітчизняної економічної географії.

2. Основи сучасної теорії сучасної соціальної географії.

3. Теоретичні основи географії населення.

4. Теоретичні основи географії обслуговування населення.

5. Теоретичні основи культурної географії.

6. Теоретичні основи політичної географії.

7. Рекреаційна географія як складова частина суспільної географії.

8. Географія природних ресурсів і природокористування в системі суспільної географії.

9. Історична географія в системі суспільної географії.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А. І. Алєксєєв, В. Л. Мартинов, Є. Л. Файбусович, В. В. Воронін, А. М. Трофімов, М. Д. Шаригін та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і необхідно придбати курсову роботу чи тези з курсу «Суспільно-географічна комплексологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.