Роздрукувати сторінку

Процеси та апарати харчових виробництв, як навчальна дисципліна

« Назад

Головним напрямком збільшення виробництва продуктів харчування є розвиток прогресивної технології і високоефективних процесів, використання яких значно підвищує продуктивність праці, сприяє економії вихідної сировини і енергетичних ресурсів, а також зменшує негативний вплив на навколишнє середовище.

Як самостійна область знань наука про процеси і апарати виникла в Росії. У 1897 р. у книзі «Основи фабрично-заводської промисловості» Д.І. Менделєєв виклав принципи побудови курсу процесів і апаратів і вперше запропонував класифікацію процесів хімічної технології.

процеси-хімічної-технології

Вчення про «Процеси та апарати харчових виробництв» спирається на фундамент фізики, математики, механіки, теплотехніки та ін. дисциплін. Курс дисципліни дозволяє отримати основні відомості про прилади для вимірювання рівня, тиску і витрати рідини, про гідростатичний тиск, режими руху рідини, гідравлічних втрат, витікання рідини через отвори і насадки, проаналізувати і розрахувати процес, визначити оптимальні параметри, розробити і розрахувати апаратуру для його проведення.

Процеси і апарати харчових виробництв – наука про принципи організації та розрахунку технологічних процесів виробництва продуктів харчування, а також проектування технологічної апаратури. Виникнувши в кінці минулого століття, вона є науковою дисципліною, яка відіграє величезну роль у різних сучасних технологіях харчових виробництв. В курсі ПАПП вивчається сукупність фізичних і біохімічних процесів і шляху їх здійснення в промисловому виробництві різних продуктів в конкретних техніко-економічних умовах.

Мета і завдання дисципліни полягають у підготовці рішення наступних професійних завдань: аналіз проблемних виробничих ситуацій, пов'язаних з гідромеханікою, тепломасообміном в технологічних середовищах; аналіз стану та динаміки показників якості роботи технологічного обладнання; інтенсифікація процесів, що реалізуються; розробка технологічних ліній, що включають гідромеханічні, теплові та масообмінні пристрої при виробництві продуктів харчування.

виробництво-продуктів-харчування

Короткий курс призначений для студентів напряму підготовки «Технологія продукції та організація громадського харчування». Курс спрямований на формування у аспірантів універсальної компетенції «здатністю до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, у тому числі в міждисциплінарних областях»; загально-професійних компетенцій:

- Спроможністю і готовністю до організації і проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

- Спроможністю і готовністю до розробки нових методів дослідження і їх застосування до самостійної науково-дослідної діяльності у сфері промислової екології і біотехнологій; з урахуванням правил дотримання авторських прав;

- Здатністю і готовністю до використання лабораторної та інструментальної бази для отримання наукових даних і професійних компетенцій:

-- готовність вміти узагальнювати останні досягнення науки, техніки і передових технологій, що забезпечують збільшення виробництва харчової продукції і впровадження в ці процеси прогресивних методів обробки харчових продуктів;

-- здатність по заданим параметрам виконувати розрахунки елементів машин і апаратів для виробництва продуктів харчування;

-- готовність вміти вибирати способи реалізації основних технологічних процесів і застосовувати прогресивні методи експлуатації технологічного обладнання.

Процеси-та-апарати-харчових-виробництв

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.А. Панфілов, А.Н. Остріков, Ю.В. Красовичкий, А.А. Шевцов та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Процеси та апарати харчових виробництв» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!