Роздрукувати сторінку

Хімічна технологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімічна технологія — наука про хімічне виробництво.

Мета навчальної дисципліни «Хімічна технологія» - ознайомлення із загальними закономірностями хімічної технології, найбільш типовими хіміко-технологічними процесами, і реакторами хіміко-технологічними системами (ХТС), а також з основами хімічної технології ряду виробництв і підготовки води.

Хімічна-технологія

Завдання дисципліни:

- вивчення ієрархічної організації процесів у хімічному виробництві, загальні закономірності хімічних процесів;

- вивчення основ найважливіших промислових хімічних виробництв;

- формування вміння аналізувати воду, призначену для потреб виробництва;

- формування вміння визначати показники забрудненості промислових вод;

- формування навичок роботи в хімічній лабораторії.

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- хімічне виробництво;

- загальні закономірності хімічних процесів;

- продукти нафтопереробки і переробки твердого палива.

Дисципліна «Хімічна технологія» відноситься до базової частини професійного циклу дисциплін і є обов'язковою при освоєнні за спеціальністю «Хімічна технологія енергонасичених матеріалів та виробів».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен освоїти зазначені компетенції і демонструвати такі результати:

1) знати:

- методи складання матеріальних і теплових балансів;

- основні хімічні виробництва;

- способи водопідготовки і показники якості води.

2) вміти:

- розраховувати основні характеристики хімічного процесу;

- визначати показники якості води.

3) володіти:

- навичками складання матеріальних і теплових балансів технологічних апаратів і установок (хіміко-технологічних процесів);

- навички виконання основних лабораторних аналізів за визначенням показників якості води.

хімічне-виробництво

В результаті освоєння частини компетенції студент знає:

- поняття хіміко-технологічної системи та її елементів;

- критерії ефективності (технологічні і економічні) хіміко-технологічних процесів;

- сировинну та енергетичні бази сучасного хімічного виробництва;

- деякі типові процеси хімічної технології;

- типи застосовуваних хімічних реакторів, їх конструкції;

- методи складання матеріальних і теплових балансів технологічних апаратів та установок (хіміко-технологічних процесів);

- принципи організації хімічного виробництва, його ієрархічну структуру;

- способи водопідготовки та показники якості води.

Вміє:

- розраховувати основні характеристики хімічного процесу;

- розраховувати витратні коефіцієнти, матеріальні та енергетичні баланси;

- визначати показники якості води;

- аналізувати і обґрунтовувати оптимальні параметри хіміко-технологічних процесів.

Володіє:

- навичками складання матеріальних і теплових балансів технологічних апаратів та установок (хіміко-технологічних процесів);

- навички виконання основних лабораторних аналізів з визначення показників якості води.

хімічний-процес

Розвитку та становленню курсу «Хімічна технологія» приділяли увагу наступні науковці: Кондауров Б.П., Александров В.І., Артемов А.В. та ін.

Отже, якщо Ви вивчаєте курс «Хімічна технологія» і потрібно виконати магістерську роботу або презентацію, пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих науковців Вам у цьому допоможе!