Роздрукувати сторінку

Захворювання внутрішніх органів, як навчальна дисципліна

« Назад

Внутрішні органи - одна з найбільш крупних галузей, що має своїм завданням вивчення захворювань внутрішніх органів, їх патогенезу, профілактики і терапії.

Мета дисципліни: формування у студентів, які навчаються за спеціальністю «Клінічна психологія», уявлень про етіологію, патогенез та клінічні прояви найважливіших захворювань внутрішніх органів, без знання яких неможливе розуміння закономірностей виникнення психосоматичних захворювань.

Захворювання-внутрішніх-органів

Завдання: студент повинен отримати уявлення про етіологію, патогенез та клінічні прояви найважливіших захворювань внутрішніх органів.

Дисципліна «Захворювання внутрішніх органів» відноситься до базової частини професійного циклу медичної освіти за спеціальністю «Клінічна психологія».

Для вивчення дисципліни необхідні знання, уміння і навички, що формуються попередніми дисциплінами/практиками, в тому числі: філософія і біоетика, психологія, педагогіка, історія медицини, латинська мова.

Вивчення дисципліни необхідно для знань, умінь і навичок, що формуються наступними дисциплінами/практиками: психологія екстремальних ситуацій і станів, безпека життєдіяльності, методологія дослідження в клінічній психології, методика викладання психології у вищій школі.

Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів наступних загальнокультурних та професійних компетенцій:

- вдосконалення і розвитку суспільства на принципах гуманізму, свободи і демократії;

- здатністю і готовністю до вдосконалення свого інтелектуального та загальнокультурного рівня, морального та фізичного вдосконалення своєї особистості;

- здатністю і готовністю до міждисциплінарного співробітництва з фахівцями в галузі медицини, освіті і нейронаук.

внутрішні-органи

У результаті освоєння дисципліни «Захворювання внутрішніх органів» студент повинен вміти:

- запідозрити у хворих при оцінці психосоматичного статусу супутні захворювання внутрішніх органів;

- встановити взаємозв'язок між патологією внутрішніх органів і виявленими змінами психосоматичного статусу;

- визначити тактику спеціалізованої допомоги з урахуванням виявленої патології внутрішніх органів;

- брати участь спільно з лікарями відповідних спеціальностей в комплексному лікуванні загальносоматичних захворювань.

Мати уявлення:

- про фактори ризику найбільш поширених захворювань внутрішніх органів і їх зв'язку з психосоматичною патологією;

- про основні механізми розвитку та прояви патологічних процесів при захворюваннях внутрішніх органів;

- про цілі та завдання профілактичних заходів при захворюваннях внутрішніх органів.

психосоматичні-захворювання

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н.А. Мухіна, В.С. Мойсеєва, А.І. Мартинова та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Захворювання внутрішніх органів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!