Роздрукувати сторінку

Аналіз органічних сполук, як навчальна дисципліна

« Назад

Приналежність органічних речовин до певних класів встановлюється функціональним аналізом, їх чистота – хроматографією, будова – усіма існуючими фізико-хімічними методами дослідження з урахуванням способу одержання, а в разі необхідності і результатів зустрічного синтезу. Усі ці процеси вивчає курс «Аналіз органічних сполук».

органічна-сполука

Метою цієї дисципліни є ознайомлення з принципами і методами кількісного органічного мікроаналізу, технічними особливостями і областю застосування. Формування у студентів комплексного підходу до вибору методу розкладання органічної речовини і методу аналізу органічного з'єднання складного складу.

Дисципліна «Аналіз органічних сполук» відноситься до базової частини професійного циклу.

Для освоєння дисципліни «Аналіз органічних сполук» студенти використовують знання, вміння, практичні навички, способи діяльності, сформовані в ході вивчення предметів: «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Аналітична хімія», «Високомолекулярні сполуки», «Абсорбційно-метричні методи аналізу», «Фізичні методи дослідження», «Фізика», «Математика» на попередньому рівні освіти.

Освоєння дисципліни «Аналіз органічних сполук» є необхідною основою для подальшого вивчення курсів за вибором студентів, виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів, вивчення дисциплін напрямів магістрів.

У результаті освоєння дисципліни Аналіз органічних сполук студент повинен:

- знати: основні об'єкти органічного та елементоорганічного аналізу; прийоми пробовідбори мікрокількостей органічних речовин різного агрегатного стану (лабільних, термо- і хімічно стійких речовин, легколетучих рідин, тугоплавких полімерів), методи розкладання та визначення компонентів з урахуванням природи ЕОС, продуктів їх розкладу даними способом;

- вміти: вибрати і застосувати спосіб розкладання в залежності від природи вихідного ЕОС і властивостей гетероелемента; розрізняти особливості і можливості доступних класичних і фізико-хімічних методів закінчення аналізу і вибрати метод аналізу, провести визначення;

- володіти: навичками грамотного проведення аналізу і розрахунків результатів, прийомами роботи на автоматичному CHN-аналізаторі з програмним управлінням, на установці для піролітичного спалення органічної речовини і окисної мінералізації в колбі з киснем, а також мікроаналітичного титриметричного визначення гетероелементів.

Аналіз-органічних-сполук

Види навчальної роботи: лекції, консультації, усні співбесіди, самостійна робота студентів, лабораторні роботи.

Формами поточного контролю є усні співбесіди, тести, рішення ситуаційних завдань, написання звітів з виконаних лабораторних робіт.

Зміст дисципліни:

1. Вступ.

2. Етапи аналітичного дослідження.

3. Розкладання органічної речовини як складова частина пробопідготовки.

4. Мінералізація проби органічної сполуки (ОС).

5. Методи елементного аналізу органічних речовин складного складу.

6. Визначення гетероелементів в органічній речовині.

органічні-речовини

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Юнг Д., Карпов Ю.А., Савостін А.П., Мазор Л. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити бакалаврську роботу чи контрольну з курсу «Аналіз органічних сполук» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!