Роздрукувати сторінку

Загальна хімічна технологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Випереджаючі темпи зростання хімічної та споріднених з нею галузей промисловості потребують подальшого поліпшення якості підготовки інженерів-технологів широкого профілю для підприємств, проектних і науково-дослідних організацій на основі підвищення фундаментальної підготовки фахівців з інженерно-хімічного циклу навчальних дисциплін.

Такі ж завдання підготовки кадрів випливають із сучасних тенденцій у розвитку всієї промисловості, і особливо хімічних галузей - інтенсифікація і модернізація діючих виробництв, укрупнення і комбінування виробництв, розвиток екологічно чистих і безвідходних виробництв, створення енерго- та матеріалозберігаючих технологічних схем.

хімічне-виробництво

Цілями освоєння дисципліни «Загальна хімічна технологія» є:

- формування у студентів розуміння ролі сучасного хімічного виробництва в економіці країни;

- навчання студентів основним поняттям хімічного виробництва;

- вивчення наукових основ хімічної технології;

- навчання методам управління хімічним виробництвом.

При вивченні даної дисципліни повинні бути реалізовані наступні завдання:

- ознайомлення зі складом та структурою хімічної технології й хімічного виробництва;

- познайомити з основними хімічними перетвореннями в умовах промислового виробництва;

- навчити сучасним методам і прийомам аналізу, розробки оптимальної організації типових хіміко-технологічних процесів і систем;

- розвити асоціативне мислення і ерудицію при аналізі і синтезі хіміко-технологічних систем;

- навчити основам промислової екології та захисту навколишнього середовища на прикладах передових хімічних виробництв.

Загальна-хімічна-технологія

Дисципліна «Загальна хімічна технологія» відноситься до базової частини професійного циклу.

Випускник за напрямом підготовки «Хімічна технологія» відповідно до завдань професійної діяльності і цілей основної освітньої програми після вивчення дисципліни «Загальна хімічна технологія» повинен володіти такими професійними компетенціями: виробничо-технологічна діяльність; науково-дослідна діяльність.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні принципи організації хімічного виробництва, його ієрархічної структури, методів оцінки ефективності виробництва;

- загальні закономірності хімічних процесів;

- основні хімічні виробництва;

- основи теорії процесу в хімічному реакторі;

- методику вибору реактора і розрахунку процесу в ньому;

- основні реакційні процеси і реактори хімічної та нафтохімічної технології;

- основні поняття теорії управління технологічними процесами;

- типові системи автоматичного управління в хімічній промисловості.

-- Вміти:

- розраховувати основні характеристики хімічного процесу;

- вибирати раціональну схему виробництва заданого продукту;

- оцінювати технологічну ефективність виробництва;

- зробити вибір типу реактора і провести розрахунок технологічних параметрів для заданого процесу;

- визначити параметри найкращої організації процесу в хімічному реакторі;

- вибирати раціональну систему регулювання технологічного процесу.

-- Володіти/бути в змозі продемонструвати:

- методи аналізу ефективності роботи хімічних виробництв;

- методи розрахунку і аналізу процесів у хімічних реакторах;

- навички визначення технологічних показників процесу;

- методи вибору хімічних реакторів;

- методи управління хіміко-технологічними системами і методи регулювання хіміко-технологічних процесів.

хімічні-технології

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кафаров В.В., Пєров В.Л., Мешалкін В.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Загальна хімічна технологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!