Роздрукувати сторінку

Товарознавство харчових продуктів, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Товарознавство харчових продуктів» - це курс, який покликаний дати уявлення про стан і перспективи розвитку споживчого ринку України, спільності та відмінності продовольчої сировини і товарів, класифікації, асортименті, показники якості, умови зберігання харчових продуктів, їх кулінарне призначення.

Метою вивчення дисципліни "Товарознавство харчових продуктів" є освоєння студентами теоретичних знань, формування вмінь і навичок в галузі товарознавства продовольчих товарів та продовольчої сировини.

споживчий-ринок

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти застосувати знання в області споживчих властивостей продовольчих товарів, продовольчої сировини, мати знання в області асортиментної політики.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- теоретичні і практичні основи товарознавства;

- основні аспекти конкурентоспроможності продовольчих товарів і продовольчої сировини, підвищення конкурентоспроможності, питання підвищення якості товарів і розширення асортименту;

- особливості формування і оцінки споживчих властивостей продовольчих товарів і продовольчої сировини.

Студенти повинні вміти:

- застосовувати знання в області споживчих властивостей продовольчих товарів і продовольчої сировини на практиці;

- оцінювати положення товару на ринку, кон'юнктуру попиту та пропозиції на пропонований товар;

- виробляти товарну, цінову, і асортиментну політику для пропонованого товару.

Товарознавство-харчових-продуктів

Дисципліна «Товарознавство харчових продуктів» входить у курс спеціальних дисциплін.

Курс складається з двох розділів:

1. Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів, продовольчої сировини;

2. Споживчі властивості продовольчих товарів і сировини. Особливості їх формування та оцінки.

У 1-му розділі викладаються теоретичні основи товарознавства. Даються основні положення, терміни та визначення в даній області знань. Розглядається хімічний склад, харчова цінність продовольчих товарів, фактори, що їх визначають, класифікація та кодування товарів, асортиментна політика, інформація про товар. Викладаються питання якості товарів і основні методи визначення показників якості, експертиза товарів.

У 2-му розділі розглядаються споживчі властивості окремих груп продовольчих товарів і сировини, особливості їх формування та оцінки.

В програму вивчення курсу включені тематичний план дисципліни, тематика лабораторних робіт, теми контрольних робіт, список основної та додаткової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати знання споживчих властивостей продовольчих товарів і продовольчої сировини, принципи формування асортиментної політики підприємств, навички оцінки і експертизи якості харчових продуктів. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- класифікацію та формування асортименту продовольчих товарів;

- теоретичні і практичні основи проведення товарної експертизи харчових продуктів;

- фактори формування і збереження споживчих властивостей продовольчих товарів;

- вимоги до якості, методи контролю якості та особливості проведення оцінки якості різних груп продовольчих товарів;

- правила приймання за якістю і організацію зберігання продовольчих товарів;

- нормативні документи на продовольчі товари.

Студенти повинні вміти:

- застосовувати знання в області споживчих властивостей продовольчих товарів на практиці;

- оцінювати положення товару на ринку, кон'юнктуру попиту та пропозиції на пропонований товар;

- формувати асортиментну політику підприємства;

- використовувати нормативні документи на продовольчі товари в процесі професійної діяльності;

- проводити експертну оцінку якості товарів, прийомку товарів за кількістю і якістю;

- розробляти заходи щодо попередження дефектів і втрат продовольчих товарів;

- забезпечувати дотримання правил і умов зберігання та реалізації продовольчих товарів.

харчові-продукти

Лабораторний практикум складено відповідно до робочої програми дисципліни. Методична розробка спрямована на глибоке освоєння теорії товарознавства і придбання практичних навичок у питаннях асортименту, визначення якості продовольчих товарів.

Отримання необхідних для професійної діяльності технологів громадського харчування знань умінь і навичок з дисципліни «Товарознавство харчових продуктів» можливо за умови самостійної роботи і виконання завдань по кожній темі лабораторного заняття. При вивченні дисципліни рекомендується використання основної та додаткової літератури, в тому числі періодичних видань. При виконанні самостійних завдань і лабораторних робіт записи слід вести в зошиті відповідно до рекомендованих форм таблиць або схем.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Герасимова В. А., Бєлокурова Є. С., Вітовтов А. А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Товарознавство харчових продуктів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.