Роздрукувати сторінку

Океанологія, як навчальна дисципліна

« Назад

«Океанологія» відноситься до числа спеціальних дисциплін для студентів-океанологів, а також знаходить широке застосування при підготовці студентів за іншими спеціальностями: метеорологія, гідрологія, екологія, навігація і гідрографія, гідротехнічне будівництво та ін.

У ній розглядаються загальні закономірності океанологічних процесів і Світовий океан сприймається як єдиний географічний  об'єкт у взаємодії з іншими оболонками Землі  - атмосферою, літосферою, кріосферою і біосферою.

географічний-об’єкт

Дисципліна «Океанологія» служить основою для подальшого поглибленого вивчення таких дисциплін, як динаміка океану, хімія океану, промислова океанологія та ін.

У зв'язку з цим одним із головних завдань курсу є не тільки отримання студентами теоретичних знань, але й розвиток широкого кругозору, необхідного при самостійній роботі з науковою літературою з різних напрямів океанології.

У традиційному розумінні океанологією називається наука, що вивчає фізичні, хімічні, біологічні і геологічні процеси, що протікають в Світовому океані і на його кордонах. Принципова відмінність океанології від інших споріднених наук про Землю і насамперед від метеорології та гідрології, що досліджують в основному фізичні закономірності процесів і явищ у повітряній оболонці планети і водах суші, полягає в тому, що океанологія носить комплексний характер, тобто всі процеси розглядаються у їх єдності та взаємозв'язку в межах водного середовища.

Наприклад, сонячна енергія, падаюча на поверхню океану, являє собою фізичний процес і тому вивчається в рамках фізики океану та морської метеорології. Одночасно з цим радіація, що проникає в товщу води, в значній мірі визначає процес фотосинтезу фітопланктоном, позначається (через температуру води) на формуванні і розподілу живих організмів у водному середовищі, що є предметом вивчення біології моря. Радіація також впливає на швидкість хімічних реакцій в океані, кругообіг хімічних елементів, розчинність газів у морській воді, що служить предметом дослідження хімії океану.

Географічні закономірності розподілу радіації розглядаються у рамках фізичної географії океану, або океанографії.

Океанологія

Таким чином, на підставі сказаного вище в ній можна виділити цілий ряд розділів, що мають самостійне значення:

- фізика океану (фізична океанологія);

- хімія океану;

- біологія океану;

- екологія океану;

- геологія океану;

- географія океану (океанографія);

- взаємодія океану і атмосфери.

Цілями освоєння дисципліни "Океанологія" є формування в учнів:

- базових уявлень про фізичні властивості і процеси в Світовому океані та їх вплив на формування клімату і циркуляції атмосфери;

- вмінь використання набутих теоретичних знань для вивчення актуальних проблем сучасної метеорології і кліматології.

Дана навчальна дисципліна включена в розділ «Гідрометеорологія» і відноситься до дисциплін за вибором.

Для засвоєння дисципліни студенти повинні володіти базовими знаннями з курсу біології, географії, екології, хімії та фізики.

Дисципліна "Океанологія" належить до числа "вхідних" при освоєнні профільної дисципліни "Кліматологія".

хімія-океану

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: М.А. Верещагін, Г.Р. Сафіна, В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольський, С.А. Добролюб  та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Океанологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!