Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з природничих дисциплін \ Роботи з природничих дисциплін \ Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв, як навчальна дисципліна

« Назад

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю "Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв" викликана істотним зниженням якості питної води, вживаної населенням і використовуваною на підприємствах харчової та переробної галузей, а також відсутністю відповідних спеціалістів.

Згідно з Указом Президента України від 2010 року запущена програма «Нова якість життя», складовою якої є програма забезпечення населення України якісною питною водою «Якісна вода». Стратегічними цілями програми є досягнення європейських показників дотримання одного з основних і базових показників питної води. Одночасно повинні бути вирішені задачі оптимізації водопостачання всіх галузей промисловості, де технологічні процеси потребують використання лише води питної якості.

Технології-питної-води-та-водопідготовки-харчових-виробництв

Особливо актуальні проблеми водопостачання в південних регіонах України.

Програма навчання передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців у напрямку «Технологія питної води та водопідготовки харчових виробництв», які можуть успішно працювати технологами практично на всіх підприємствах харчової промисловості, оскільки всі вони пов'язані з необхідністю виробництва продукції високої якості, яке не можливе без чистої, кваліфіковано підготовленої води (особливо це стосується лікеро-горілчаних, пивобезалкогольних винзаводів, заводів по виробництву соків, питних і мінеральних вод, та ін.), а також консультантами з побутових і промислових систем водоочистки.

З цією метою передбачається вивчення студентами дисциплін гуманітарної, соціально-економічної і професійно-технічної спрямованості, серед яких:

- Проектування технологій поліпшення якості води на підприємствах галузі.

- Технологічні процеси водопідготовки та поліпшення якості води на підприємствах галузі.

- Харчові технології.

- Проектування підприємств з основами САПР.

- Основи наукових досліджень.

- Екологія і нешкідливість методів водопідготовки.

- Методологія наукової творчості.

водопідготовка

Метою освоєння дисципліни «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» є навчити майбутніх бакалаврів вибирати джерела водопостачання, раціонально їх використовувати і охороняти від забруднень, обґрунтовувати і проектувати системи забору, очищення і кондиціонування води для господарсько-питних та інших цілей життєдіяльності населення.

Завданнями вивчення дисципліни є набуття знань, умінь і навичок у області проектування водозабірних споруд, водопровідних очисних споруд і їх конструктивних елементів; водопідготовки і очищення води.

Дисципліна «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором профілю «Водопостачання та водовідведення».

Дисципліна базується на знаннях, уміннях і навичках, набутих під час вивчення дисциплін: «Фізика», «Хімія», «Механіка рідини і газу», «Інженерні мережі», і служить основою для вивчення дисциплін профільної спрямованості.

Вивчення дисципліни формує у бакалаврів спільне бачення в області водопідготовки і очищення води. Складність функціонально-технологічних і техніко-економічних завдань будівництва систем водопостачання та водовідведення вимагає творчих рішень, які повинні базуватися на глибокому знанні дисципліни, тенденцій технологічного розвитку в області екології, гідрології. Дисципліна орієнтує студента на розширення кругозору і тісно пов'язана з іншими дисциплінами напряму: «Водопостачання», «Водовідведення та очистка стічних вод», «Експлуатація систем водопостачання та водовідведення», «Комплексне використання водних ресурсів» та ін.

В процесі освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні загальнопрофесійні компетенції:

- володіє ефективними правилами, методами і засобами збору, обміну, зберігання і обробки інформації, навичками роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією;

- здатний здійснювати пошук, зберігання, обробку і аналіз інформації з різних джерел та баз даних, представляти її в необхідному форматі з використанням інформаційних, комп'ютерних і мережевих технологій;

- вміє використовувати нормативні правові документи у професійній діяльності;

- здатний брати участь у проектуванні та дослідженні об'єктів професійної діяльності;

- володіє технологією, методами доведення і освоєння технологічних процесів будівельного виробництва, експлуатації, обслуговування будівель, споруд, інженерних систем, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, машин і устаткування.

якість-питної-води

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати: методики проектування водозабірних споруд, водопровідних очисних споруд та їх конструктивних елементів, методи водопідготовки.

Вміти: проводити розрахунки водоприймальних та водоочисних комплексів з застосуванням методики техніко-економічного обґрунтування застосовуваних рішень; проектувати комплекси водозабірно-очисних споруд.

Володіти: методами розрахунку водозабірних споруд та споруд станції водопідготовки; мати навички застосування рішень, що забезпечують економічну і технічну ефективність проектованих споруд водопостачання.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Алєксєєв Л. С., Аліфанова А. І., Пєрвов А. Г., Фрог Б. Н., Шиян Л. Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і потрібно придбати дипломну роботу чи доповідь з курсу «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.