Роздрукувати сторінку

Фармакогнозія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармакогнозія — одна з фармацевтичних наук, що вивчає лікарські рослини, лікарську рослинну сировину (ЛРС) та деякі продукти первинної переробки рослинного і тваринного походження (отрути змій, бджіл та ін.).

Історію фармакогнозії умовно можна розділити на три етапи:

- 1 етап – Накопичення відомостей (до середини 15 століття).

- 2 етап – до кінця 19 століття:

-- вивчення складу ЛР;

-- пояснення дії

-- вивчення хімічного складу;

-- виявлення перших діючих речовин.

- 3 етап – з кінця 19 століття по теперішній час:

-- поглиблення вивчення хімічного складу;

-- методи дослідження;

-- синтез;

-- інтродукція ЛР (введення дикорослих ЛР);

-- пошук нових лікарських рослин.

лікарська-рослинна-сировина

Змістом спеціальності «Фармакогнозія» є вивчення методів контролю якості БАВ синтетичного, природного і біотехнологічного походження, а також методів аналізу виготовлених на їх основі лікарських форм.

Об'єкт вивчення - лікарські засоби в субстанції та лікарських формах.

Завдання дисципліни «Фармакогнозія»:

1. Формування єдиної концепції контролю якості лікарських речовин при їх синтезі, виділення з природних джерел сировини, біотехнологічному процесі та виробництві препаратів, з лікарським  урахуванням транспорту, зберігання і біологічної доступності відповідних лікарських форм.

2. Розробка сучасних методів контролю якості лікарських препаратів виготовлених в аптечній практиці та в умовах промислового виробництва і фармакокінетичного моніторингу при проблемних питаннях сучасної фармакотерапії та токсикології.

Область дослідження:

1. Фармацевтичний аналіз лікарських речовин природного, синтетичного і біотехнологічного походження.

2. Вдосконалення аналізу відомих і розроблюваних лікарських препаратів і лікарських форм промислового виробництва та аптечної практики.

3. Проведення порівняльної оцінки якості та біологічної доступності оригінальних препаратів та їх аналогів.

4. Вдосконалення хіміко-токсикологічного та фармакокінетичного аналізів.

5. Розробка методів аналізу для моніторингу «проблемних» препаратів за оцінкою всмоктування, розподілу і трансформації лікарських речовин у «проблемних» хворих при порушенні функції печінки, нирок і ферментативної активності.

Фармакогнозія

Мета - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі фармації для науки, освіти, професійної лікарської діяльності, а також формування у студентів компетенції в області фармації, яка забезпечує кваліфіковану наукову інформаційну та творчу діяльність наукового працівника.

Комунікативна компетенція включає лінгвістичний, соціокультурний, дискурсивний і стратегічний компоненти; уміння співвідносити фармацевтичні знання з конкретними сферами, ситуаціями, умовами і завданнями спілкування.

Завдання:

- формування навичок самостійної науково-дослідної та педагогічної діяльності;

- поглиблене вивчення теоретичних і методологічних основ фармацевтичних наук.

Дисципліна «Фармакогнозія» належить до спеціальних дисциплін галузі науки і наукової спеціальності, включеної в обов'язкові дисципліни освітньої складової програми після вузівської професійної освіти за спеціальністю – Фармацевтична хімія, фармакогнозія.

В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен:

-- Знати:

- сучасний стан і шляхи вдосконалення стандартизації лікарських засобів;

- принципи включення в фармакопею лікарських засобів;

- значення уніфікації методів і способів оцінки якості;

- загальні вимоги до оцінки якості лікарських речовин і лікарських форм;

- особливості аналізу двох і більше компонентних форм;

- забезпечення якості при виробництві, розподілі, зберіганні і споживанні лікарських засобів;

- методи виявлення нових лікарських рослин;

- системи класифікацій лікарських рослин і лікарської рослинної сировини: хімічна, морфологічна, ботанічна, фармакологічна;

- характеристики природних біологічно активних речовин;

- хімічний склад лікарських рослин та класифікація лікарської рослинної сировини.

-- Вміти:

- вирішувати проблеми стабільності та стабілізації лікарських форм;

- проводити якісний і кількісний аналіз лікарських речовин та їх метаболітів;

- працювати з нормативною документацією на лікарські засоби;

- працювати зі статистичною обробкою результатів експерименту, і валідацією методів аналізу;

- вміти використовувати фактори, що впливають на оцінку результатів аналізу;

- використовувати сучасні методи фізичного, фізико-хімічного та хімічного аналізу;

- використовувати фізичні та фізико-хімічні методи, можливості і обмеження оптичних і хроматографічних методів для виділення, очищення та визначення фізико-хімічних констант;

- дослідити процеси руйнування лікарських речовин;

- аналізувати лікарські речовини в біологічних рідинах.

- прийоми збору лікарської рослинної сировини.

лікарська-форма

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Самиліна І.А., Гравель І.В., Алєксєєва Г.М. та ін.

Отже, якщо Ви дуже зайняті і не вистачає часу, і необхідно придбати дипломну роботу чи презентацію з предмету «Фармакогнозія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.