Роздрукувати сторінку

Фізико-хімічний аналіз, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Фізико-хімічний аналіз» відноситься до загальнонаукового циклу і входить до складу варіативної частини. Областями професійної діяльності бакалаврів, на які орієнтує дисципліна «Фізико-хімічний аналіз», є виробничо-технологічна, науково-дослідницька.

Метою дисципліни є навчання майбутніх бакалаврів застосування у професійній діяльності знань у галузі аналітичної хімії та фізико-хімічних методів аналізу при проведенні навчальних та дослідницьких робіт з використанням методів аналізу, освоєння техніки та методології виконання аналізів, формування у бакалаврів основ для вибору методу аналізу з метою подальшого практичного використання у навчальній, виробничій та дослідницькій діяльності.

методологія-виконання-аналізів

Завданнями дисципліни є:

- визначення оптимальних засобів і методів аналізу природних і промислових матеріалів, стічних вод, повітряного середовища;

- проведення якісних та кількісних аналізів із застосуванням хімічних та фізико-хімічних методів аналізу;

- організація роботи колективу виконавців;

- виконання аналізів підвищеної точності з використанням апаратно-програмних комплексів;

- проводити розрахунки концентрацій розчинів різних сполук, визначати зміни концентрацій при протіканні хімічних реакцій;

- володіти методами очищення речовин та визначення їх складу.

Освоєння дисципліни готує до роботи з такими об'єктами професійної діяльності студентів:

- технології отримання продукції з рослинної сировини;

- технології очищення продукції сировини і відходів виробництва;

- екологічна експертиза, сертифікація;

- методи та прилади контролю.

Профільною для даної дисципліни є виробничо-технологічна, науково-дослідна діяльність студентів.

Фізико-хімічний-аналіз

Дисципліна «Фізико-хімічний аналіз» готує до вирішення наступних завдань професійної діяльності:

- вибір і постановка аналітичного контролю на підставі пошуку, обробки та аналізу науково-технічної інформації;

- розробка програм і виконання наукових досліджень, обробка та аналіз їх результатів, формулювання висновків і рекомендацій;

- участь у розробці нових технічних і технологічних рішень на основі результатів наукових досліджень та результатів аналітичного контролю;

- підготовка науково-технічної документації, оглядів, довідок.

До початку вивчення дисципліни «Фізико-хімічний аналіз» студент повинен:

Знати:

- Диференціальне та інтегральне числення, основні закони фізики і хімії.

Володіти:

Стехіометричними розрахунками в хімії, властивості хімічних елементів залежно від будови атомів, основними прийомами експериментальної роботи (фільтрування, кристалізація, екстракція, перегонка та ін.).

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- Знати:

Розрахунки величини рН сильних і слабких електролітів, буферні розчини та їх властивості, вплив іонної сили на активність іонів, розрахунки розчинності, ПР, вагового змісту, масової частки, концентрації при приготуванні речовин.

- Вміти:

Застосовувати в практичній діяльності хімічні методи аналізу для контролю якісного і кількісного складу речовин, проводити аналіз багатокомпонентних сумішей.

- Володіти:

Методами пошуку інформації з аналізу стічних вод, багатокомпонентних сумішей, сучасними методами планування та обробки експериментальних даних, аналізом результатів досліджень для проведення хіміко-технологічних процесів.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій: готовністю використовувати знання про будову речовини, природи хімічного зв'язку в різних класах хімічних сполук для розуміння властивостей матеріалів.

Для освоєння дисципліни «Фізико-хімічний аналіз» учні використовують знання, вміння, сформовані в ході вивчення дисциплін «Математика», «Фізика», «Загальна та неорганічна хімія».

хімічні-реакції

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Коренман Я.І., Цитович І.Є., Суханов П.Т. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Фізико-хімічний аналіз» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.