Роздрукувати сторінку

Туристичне обслуговування (Туризм), як навчальна дисципліна

« Назад

Екскурсійне обслуговування - це діяльність суб'єктів туристичної діяльності, а також інших юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі індивідуальних підприємців, щодо підготовки, організації і проведення екскурсій.

 

 

Мета: формування основ теоретичних знань екскурсійної справи, види екскурсій, їх структуру і сутність, основи професійної діяльності екскурсоводів; формування практичних компетенцій у організації і проведенні екскурсій.

екскурсійне-обслуговування

Основні завдання дисципліни:

– показати місце і роль екскурсійної справи в туристській галузі і сфері обслуговування туристів;

– розглянути історію становлення і розвитку екскурсійної справи в Україні;

– розглянути теоретичні основи курсу «Туристичне обслуговування»;

– вивчити сутність, ознаки, принципи класифікації та основні функції екскурсій;

– визначити стандарти якості екскурсійних послуг;

– вивчити методику проведення екскурсійного обслуговування;

– розглянути особливості проведення тематичних та оглядових екскурсій для школярів, природознавчих екскурсій міських та виїзних трасових екскурсій.

Навчальна дисципліна «Туристичне обслуговування» входить до варіативної частини і відноситься до обов'язкових дисциплін.

Для вивчення даної дисципліни необхідні знання, отримані з дисципліни «Технологія та організація туроператорської та турагентської діяльності» та «Туристсько-рекреаційне проектування».

Дисципліна формує початкову базу знань в галузі туристської діяльності і знання, отримані на ній, будуть затребувані на дисциплінах професійного циклу: «Економіка туристичного обслуговування», «Технології організації туроператорської та турагентської діяльності», «Технології внутрішнього туризму», «Технології виїзного туризму», «Технології продажів». Знання та навички, отримані в результаті освоєння дисципліни, необхідні для проходження практик на підприємствах сфери туризму.

проведення-екскурсій

Навчальна дисципліна безпосередньо пов'язана з курсами «Інформаційні технології в туристській діяльності», «Правове забезпечення туристської діяльності» та «Стандартизація і сертифікація ТУ», будучи основою для формування спеціальних умінь і навичок в галузі туризму.

«Туристичне обслуговування» є професійним предметом, який дозволяє отримати знання за правилами і технологіями роботи туристських компаній, вивчити особливості розвитку туристської діяльності в регіоні, дослідити туристичні та рекреаційні можливості районів області, основні риси підприємництва в туристичній сфері, виробити науково обґрунтовані і практичні орієнтації у роботі з партнерами, споживачами і персоналом щодо розвитку внутрішнього і в'їзного туризму в регіоні.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких професійних компетенцій:

– готовність до застосування інноваційних технологій у туристській діяльності і нових форм обслуговування споживачів і (або) туристів;

- здатність до спілкування з споживачами туристичного продукту, забезпечення процесу обслуговування з урахуванням вимог споживачів і (або) туристів.

В результаті вивчення дисципліни студент:

-- повинен знати:

– теоретичні основи екскурсійної справи;

– функції екскурсій;

– класифікацію екскурсій;

– особливості організації міських та виїзних трасових екскурсій;

– специфіку проведення екскурсій для різних вікових категорій екскурсантів;

– знати функції та посадові обов'язки гіда-перекладача, екскурсовода, організатора екскурсій;

– культуру та звичаї рідного краю та інших країн і народів;

– засоби міжкультурної комунікації у туристської індустрії;

– письмову і усну форму комунікації державною та іноземною мовами;

-- повинен вміти:

– організувати процес обслуговування споживача;

– усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії;

– кооперувати з колегами;

– самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації по проекту туристського продукту;

– застосовувати методи і засоби пізнання для підвищення інтелектуального і культурного рівня, а так само розвитку професійної компетенції;

– аналізувати і узагальнювати інформацію, ставити цілі і знаходити оптимальні шляхи їх досягнення;

– читати оригінальну літературу за фахом іноземною мовою для отримання необхідної інформації;

-- повинен володіти:

– методикою проведення екскурсій;

– культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці цілі та вибору шляхів її досягнення;

– здатність до інтелектуального, культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку і самовдосконалення;

– готовністю до реалізації проектів в туристській індустрії.

Туристичне-обслуговування

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Курило Л. В., Потапова С. А., Журавльова М. М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно замовити курсову роботу чи реферат з курсу «Туристичне обслуговування» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!