Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з природничих дисциплін \ Роботи з природничих дисциплін \ Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів

Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів» входить до дисципліни за вибором професійного циклу підготовки магістра психолого-педагогічної освіти.

Мета дисципліни: озброїти студентів знаннями про клінічні і психологічні ознаки різних форм порушень при стресі життя, і посттравматичних стресових та інших кризових станах; методи профілактики, реабілітації порушення; сформувати вміння надавати консультативну та психокорекційну допомогу в комплексній системі реабілітації при сенсорних порушеннях і стресових станах, забезпечувати успішну адаптацію дітей і дорослих у навчально-виховному процесі та в умовах соціальної сфери.

психокорекційна-допомога

Програма курсу побудована у відповідності з державним освітнім стандартом. Для її вивчення необхідні знання в галузі загальної психології, психології розвитку, клінічної психології, фізіології ЦНС, психофізіології, психодіагностики, консультативної психології, психології праці.

Зазначені дисципліни необхідні для формування у студентів наступних «вхідних» знань та умінь:

– знань основних понять загальної психології та фізіології, які стосуються класифікації, структури і фізіологічних механізмів емоцій, та їх проявів і подолання у різних віках, соціальних групах;

– знань проблем та особливостей, пов'язаних з проведенням психодіагностичних процедур, психологічної реабілітації, управлінням виробничими колективами, і ін. у різноманітних сферах професійної праці і різних життєвих ситуаціях.

Психологічна-корекція-посттравматичних-стресових-розладів

В результаті освоєння курсу студент повинен оволодіти наступними результатами навчання з дисципліни:

- Знати: теоретичні основи профілактики деструкцій у професійній діяльності, діагностики та корекції посттравматичного стресового розладу, надання психологічної допомоги сім'ї.

- Вміти: розробляти індивідуально-орієнтовані програми, спрямовані на профілактику деструкцій у професійній діяльності, діагностику і корекцію посттравматичного стресового розладу, надання психологічної допомоги сім'ї.

- Володіти: реалізовувати індивідуально-орієнтовані програми, спрямовані на профілактику деструкцій у професійній діяльності, діагностику і корекцію посттравматичного стресового розладу, надання психологічної допомоги сім'ї.

Основні розділи дисципліни:

1. Посттравматичний стресовий розлад.

2. Психодіагностика.

3. Форми і методи роботи практичного психолога.

психологічні-ознаки

На лекціях з курсу «Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів» викладач розглядає питання програми дисципліни, складеної у відповідності з державним освітнім стандартом. З-за недостатньої кількості аудиторних годин деякі теми не вдається висвітлити в повному обсязі, тому викладач на свій розсуд, деякі питання виносить на самостійну роботу студентів, рекомендуючи ту чи іншу літературу.

Крім цього, для кращого засвоєння матеріалу і систематизації знань з дисципліни, необхідно постійно розбирати матеріали за конспектами лекцій і навчальних посібників. У час самостійного опрацювання лекційного матеріалу особливу увагу слід приділяти виникненню питань, незрозумілих термінів, спірних точок зору. Всі такі моменти слід виділити або виписати окремо для подальшого обговорення на семінарському занятті. У разі необхідності звертатися до викладача за консультацією. Повний список літератури з дисципліни наведено у робочій програмі дисципліни.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ю.В. Щербатих, Г.С. Нікіфорова, М.Г. Іванова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Психологічна корекція посттравматичних стресових розладів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!