Роздрукувати сторінку

Геохімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Геохімія – наука про розподіл (концентрації і розсіювання) і процеси міграції хімічних елементів у земній корі і, наскільки можливо, в Землі в цілому.

Метою курсу є формування у студентів комплексу професійних знань, умінь і навичок в області геохімії: освоєння методичних прийомів дослідження хімічного складу гірських порід і руд, використання цих прийомів при вивченні та реконструкції природних процесів, прогнозування, пошуку і розвідки корисних копалин.

Геохімія

Метою розділу родовищ корисних копалин є освоєння студентами основних особливостей геологічної будови, фізико-хімічних умов утворення і закономірностей поширення в земній корі найважливіших корисних копалин, а також їх практичного застосування.

Метою фізичної геохімії є формування комплексу професійних знань, умінь і навичок в області досліджень природних об'єктів і геохімічних процесів фізико-хімічними методами (фізико-хімічний аналіз парагенезисів, фізико-хімічні розрахунки, експериментальне та теоретичне моделювання).

Геохімія вирішує наступні завдання:

- формування знань про геохімічні системи і процеси;

- поглиблення знань про геохімічну класифікацію хімічних елементів, вплив їх власних властивостей, а також фізико-хімічних умов середовища на закономірності міграції елементів у формуванні парагенетичних асоціацій елементів у геохімічних системах;

- уміння аналізувати та робити висновки про геохімічні обстановки середовищ мінералоутворення;

- формування вміння розбиратися у великих обсягах аналітичної геохімічної інформації, робити по ним генетичні висновки і давати практичні рекомендації.

фізична-геохімія

Завданнями розділу геологія родовищ корисних копалин є отримання знань щодо основних генетичних підрозділів корисних копалин: серій, класів і груп.

Завданнями фізичної геохімії є:

- формування і поглиблення знань законів термодинаміки і методів розрахунку і побудови діаграм стану термодинамічних систем;

- формування умінь застосування термодинамічних параметрів до певних геологічних процесів;

- формування навичок використання методів фізичної геохімії при пошуку родовищ корисних копалин і діагностиці порід.

геохімічна-класифікація

Вхідні знання, вміння та компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, формуються в процесі вивчення таких дисциплін, як: «мінералогія», «петрографія», «генетична мінералогія» та інших спеціальних курсів в рамках програм магістратури та спеціалітету. Взаємозв'язок курсу з іншими дисциплінами сприяє поглибленої підготовки студентів до виконання спеціальних практичних професійних завдань і формування необхідних компетенцій.

Процес вивчення дисципліни «Геохімія» спрямований на формування таких компетенцій:

-- універсальних компетенцій:

- здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного і особистісного розвитку;

-- професійних компетенцій:

- здатність самостійно визначати парагенетичні асоціації хімічних елементів, виділяти аномальний їх зміст, первинні і вторинні геохімічні аномалії;

- здатність самостійно планувати та організовувати проведення петрографічних, мінералогічних та геохімічних методів досліджень і аналізувати отримані результати при пошуках рудних і нерудних родовищ корисних копалин.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати: геохімічні класифікації хімічних елементів, їх парагенезиси і зміст в різних типах порід, руд, мінералів, в оболонках Землі; основні типи геохімічних бар'єрів; основні поняття та закони термодинаміки, методики розрахунку і побудови діаграм стану, принципи аналізу геохімічних систем з використанням фазових діаграм, методи термодинамічних розрахунків і принципи моделювання геохімічних процесів.

Свою увагу зародженню та формуванню предмету приділяли такі дослідники: Чертко Н.К., Питулько В.М., Кусков О.Л. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно придбати магістерську роботу чи реферат з курсу «Геохімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!