Роздрукувати сторінку

Економіка та організація хімічних виробництв, як навчальна дисципліна

« Назад

Хімічне виробництво – це сукупність функціональних підсистем, пов'язаних між собою технологічними, електричними, транспортними і телекомунікаційними (для інформації та управління) лініями зв'язку для спільного функціонування і ефективного використання матеріальних, енергетичних ресурсів при хімічному перетворенні реагентів в цільовий продукт заданої якості, високу продуктивність, управління процесами, охорону праці і навколишнього середовища.

 

Хімічне виробництво можна уявити як систему. Система – сукупність елементів і зв'язків між ними, що функціонують як єдине ціле.

Економіка-та-організація-хімічних-виробництв

Метою освоєння дисципліни «Економіка та організація хімічних виробництв» є:

1. Отримання системи знань про економічні закономірності функціонування хімічної промисловості.

2. Ознайомлення з основними проблемами розвитку і розміщення хімічних виробництв, з даними про масштаби і структуру найважливіших хімічних виробництв, з методичними питаннями аналізу ефективності організації та функціонування хімічної галузі, з перспективними напрямками науково-технічного та соціального прогресу в хімічній галузі, з умовами, що забезпечують конкурентні переваги розвитку галузі.

Вивчення дисципліни «Економіка та організація хімічних виробництв» ставить наступні завдання:

- отримання необхідних теоретичних знань для розуміння механізму, що приводить виробничу діяльність галузі у відповідність з попитом і пропозицією, заснованим на ринковому підході;

- ознайомлення з взаємодією структурних характеристик, диференціацією продукту, галузевою концентрацією, бар'єрами входу на ринок, пов'язаного з цим поведінкою галузі та результативністю;

- формування сучасного типу економічного мислення та поведінки.

хімічна-промисловість

Дисципліна «Економіка та організація хімічних виробництв» відноситься до дисциплін складової частини гуманітарного, соціального та економічного циклу.

Для освоєння дисципліни «Економіка та організація хімічних виробництв» студенти використовують знання, вміння, сформовані в ході вивчення дисциплін базової частини професійного циклу, а також дисципліни «Економіка».

Дисципліна «Економіка та організація хімічних виробництв» є базовою для подальшого вивчення дисципліни «Хімічна технологія» та проходження виробничої «Хіміко-технологічної практики».

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни:

- знає основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук, здатний використовувати їх при вирішенні соціальних і професійних завдань та здатний аналізувати соціально значущі проблеми і процеси;

- вміє логічно вірно, аргументовано і зрозуміло будувати усне та письмове мовлення;

- використовує основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності, застосовує методи математичного аналізу та моделювання, теоретичного та експериментального дослідження;

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах.

хімічне-виробництво

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: І.А. Садчиков, М.Л. Колесов, В.А. Балукова та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка та організація хімічних виробництв» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи реферат.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!