Роздрукувати сторінку

Психодіагностика, як навчальна дисципліна

« Назад

У розвитку будь-якої науки існують закономірні періоди підйому і спаду. Вони обумовлені логікою розвитку самої науки, так і конкретним історичним моментом становлення або перетворення товариства. В даний час є вагомі підстави говорити про все зростаючий інтерес до психологічної діагностики.

На сьогоднішній день психодіагностика залучається до вирішення широкого кола завдань в освіті, виробництві, бізнесі, медицині, спорті і т. д.

Психодіагностика

Причини існуючого інтересу до психодіагностики:

1. Природна для людини потреба в пізнанні, насамперед – в пізнанні самого себе.

Володіючи спеціальними методичними засобами, психодіагност здатний глибоко проникнути у внутрішній світ людини, розкрити часто неусвідомлювані або навіть такі, що заперечувалися, внутрішньоособистісні проблеми і тим самим долучитися до їх вирішення.

2. Необхідність творчої реалізації себе як особистості, як суб'єкта професійної кар'єри і соціальних відносин.

Високий динамізм і нестандартність процесів, що відбуваються в нашому суспільстві, утвердження нових способів міжособистісних відносин надають достатньо широкі можливості для вибору шляхів самореалізації і самоактуалізації. Професійний, особистісний і діловий успіх все більше починає залежати від самої людини, від її активності і здатності адаптуватися в нових, багато в чому невизначених життєвих ситуаціях.

3. Необхідність профілактики деструктивних соціально-психологічних явищ (алкоголізм, наркоманія та ін.).

З допомогою психодіагностики можна розкрити індивідуальні фактори ризику наркозалежностей, визначити ефективні шляхи реабілітації. В даному випадку психодіагностика виступає інструментом психологічної допомоги.

4. Доступність тестових засобів.

Великий ринок не завжди високоякісних видань, відкрив всім бажаючим можливість тестувати себе і найближче оточення, що явно сприяє захопленню психодіагностикою.

внутрішньоособистісні-проблеми

Мета курсу – отримання студентами поглиблених знань, умінь і навичок в області психодіагностики у відповідності з сучасними науковими уявленнями. Придбання таких знань і навичок становить важливу умову для кваліфікованого вирішення психологом широкого спектра завдань у різних галузях наукової і практичної психології.

Завдання курсу:

- забезпечити формування системи базових знань про теоретико-методологічні і етичні принципи психодіагностичної діяльності при вирішенні професійних наукових і практичних завдань;

- сформувати уявлення про становлення і розвиток психодіагностики як галузі психологічної науки і практики;

- ознайомлення з різноманіттям психодіагностичних методів і методик;

- показати основи розробки та адаптації психодіагностичних методик;

- сприяти формуванню у студентів основ професійного мислення та етики поведінки в психодіагностичних ситуаціях.

психологічна-діагностика

Предмет психодіагностики дуже великий і включає:

1. Методологічні і конкретні методичні (практичні) принципи побудови діагностичних методик і формулювання психодіагностичних висновків.

2. Методи та конкретні психодіагностичні методики.

3. Психометрику – математичну методологію виявлення індивідуальних відмінностей.

4. Нормативні вимоги до методик, їх розробників і користувачів.

Психодіагностичні завдання можуть різнитися залежно від того, в яких приватних областях психологом ставиться діагноз. Завдання визначаються також обмеженнями у використанні методів і характеристиками ситуації.

Виділяють два типи ситуацій: ситуація клієнта і ситуація експертизи.

Завдання можуть диференціюватися з точки зору подальшого використання результатів діагностики.

Вхідні знань, вміння та компетенції, необхідні для вивчення даного курсу, формуються в процесі вивчення курсів базової загальнопрофесійної частини: «Загальна психологія», «Введення в професію», «Загальпсихологічний практикум», «Експериментальна психологія», «Математичні методи в психології».

Дану навчальну дисципліну доповнює подальше або паралельне освоєння «Практикуму з психодіагностики», в сукупності з яким вони складають основу для вивчення курсів «Психологія особистості», «Педагогічна психологія», «Основи консультативної психології», «Основи патопсихології», «Методологічні основи психології» та ін.

Увага до психологічної діагностики, що виникла сьогодні в різних сферах життєдіяльності людини, пояснюється тим, що її вважають сукупністю методів і засобів для вимірювання психічних станів і властивостей, тобто інструментом.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Лактіонов А.Н., Луценко Є.Л., Акімова М.К., Бурлачук Л.Ф. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Психодіагностика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!