Роздрукувати сторінку

Онкологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Онкологія – це один із основних розділів медицини, адже він є найбільш небезпечний для здоров’я населення.

Метою вивчення дисципліни є формування у студента поглиблених професійних знань в області онкології, вивчення теоретичних і методологічних основ спеціальності, широкої фундаментальної підготовки в сучасних напрямках медицини.

Онкологія

Завдання:

1. Поглиблене вивчення основ канцерогенезу, патоморфології, особливостей клініки та профілактики злоякісних пухлин;

2. Вивчення методів діагностики та алгоритму комплексного обстеження при злоякісних новоутвореннях;

3. Вивчення сучасних методів лікування і його результатів при соціально значущих локалізаціях злоякісних пухлин.

Дисципліна базується на знаннях, уміннях та компетенціях, отриманих в процесі навчання у вищому навчальному закладі, відповідно до державних освітніх стандартів вищої освіти за програмами спеціалітету лікувальна справа, педіатрія.

Вивчення дисципліни спрямоване на підготовку до здачі іспиту з дисципліни «Онкологія».

Знання та навички, отримані студентами при вивченні даної дисципліни, необхідні при підготовці і написанні науково-дослідницької роботи (дисертації) за спеціальністю онкологія; при підготовці до викладацької діяльності з дисципліни «Онкологія».

Дисципліна спрямована на вивчення наступних розділів:

1. Ознайомлення студентів з основними положеннями теоретичної онкології.

2. Формування у студентів онкологічної настороженості.

3. Вивчення основних локалізацій злоякісних пухлин, їх ранньої діагностики і профілактики.

4. Сучасні принципи лікування онкологічних хворих. Організація диспансерного спостереження. Реабілітація в онкології.

5. Вивчення факторів, що сприяють виникненню злоякісних пухлин.

6. Вивчення симптомів і синдромів при злоякісних новоутвореннях. Патогенез їх розвитку.

7. Вивчення сучасних методів діагностики злоякісних пухлин.

8. Вивчення сучасних принципів комплексного та комбінованого лікування злоякісних утворень.

9. Формування уявлень профілактики злоякісних новоутворень.

10. Формування діагнозу на основі проведеного обстеження.

11. Вивчення деонтологічних аспектів в онкології.

12. Вивчення системи паліативної допомоги інкурабельним хворим.

здоров’я-населення

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні такі знання, уміння і навички, що формуються попередніми дисциплінами:

- Знання: біологія і патогенез розвитку пухлин, організація онкологічної служби, клінічних симптомів різних локалізацій пухлин.

- Вміння: загального клінічного спілкування з хворим, збір анамнезу, клінічного огляду, інтерпретація даних обстежень.

- Навички: клінічний огляд хворого, формування діагнозу, оцінка даних обстеження пальпації, діагностичних маніпуляцій, рішення ситуаційних задач.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних елементів компетенцій:

- здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, в тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду з використанням знань в галузі історії та філософії науки;

- здатність і готовність до аналізу, узагальнення і публічного подання результатів виконаних наукових досліджень.

злоякісні-пухлини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ю.Є. Виноградова, Н.С. Потікаєв, Д.Л. Виноградов, Х. Хричак, Д. Хасбенд, Д.М. Панічек та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Онкологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!