Роздрукувати сторінку

Біологія з основами генетики, як навчальна дисципліна

« Назад

Біологія є однією з найважливіших природничих наук. Це цілий комплекс дисциплін про існування і розвиток живої природи Землі, а так само про закономірності і механізми формування організмів і їх груп. Ця дисципліна є теоретичною основою для прикладних наук (ветеринарії, медицини, фармакології та ін.), а також господарської діяльності людини.

Біологія-з-основами-генетики

Програма навчання майбутніх провізорів та фармацевтів включає в себе матеріали про загальні засади функціонування живих систем. Це дає основу природничо-наукового світогляду, а також служить базисом для подальшого вивчення медико-біологічних дисциплін, а так само спеціальних предметів фармацевтичного профільного навчання.

Знання основних законів біології необхідно для розуміння закономірностей системної діяльності організму людини. Особливе значення в фармацевтичній освіті мають принципи адаптації клітини до умов існування, регуляції її діяльності, а також механізм адаптивної перебудови організму людини у взаємозв'язках із середовищем перебування. Матеріали цих тем допомагають майбутнім фармацевтам зрозуміти сутність життєвих процесів і правильно оцінити можливості лікувальної дії лікарських речовин на організм людини.

Предмет «Біологія» спільно з іншими дисциплінами покликаний сформувати фахівця, здатного вирішувати загальнобіологічні, медичні та фармацевтичні завдання, пов'язані з проблемою «Людина і ліки».

Цілі дисципліни «Біологія з основами генетики»: сформувати у студентів знання в області цитології, загальної та медичної генетики, екології та вміння застосовувати їх у професійній діяльності фахівця адаптивної фізичної культури в корекційно-виховній роботі.

Завдання дисципліни «Біологія з основами генетики»:

- вивчити будову клітин прокаріотів та еукаріотів, морфологічні особливості еукаріотичних кліток у зв'язку з виконуваними функціями;

- вивчити всі структурні компоненти клітин у зв'язку з класичними уявленнями клітинної біології;

- ознайомити з основами класичної і сучасної генетики з урахуванням новітніх досягнень генетичної науки і практики в галузі молекулярної генетики, генетики мікроорганізмів, генетики соматичних клітин та ін.

- освоїти основні екологічні закони і розвинути системне екологічне мислення;

- сформувати уявлення про функціонування багаторівневих систем в екології.

медична-генетика

Студент повинен знати:

- етапи розвитку загальної біології і екології та досягнення в цієї області;

- живі системи: особливості біологічного рівня організації матерії, принципи відтворення і розвитку живих систем;

- основні поняття про хімічну організацію клітин, ролі нуклеїнових кислот, білків, вуглеводів, ліпідів і АТФ в життєдіяльності клітин;

- різноманіття ферментів, етапи біосинтезу білка, системи енергозабезпечення рослинних і тваринних клітин;

- будову клітини як елементарної одиниці живого, мати уявлення про гомологію клітин різних систематичних груп;

- методи вивчення клітин, структурну організацію та функції ядра і цитоплазми, два типи клітинного поділу – мітоз і мейоз;

- причини спадкових хвороб на молекулярному, клітинному рівні і рівні цілісного організму.

жива-природа

Студент повинен вміти:

- застосовувати знання з загальної біології та екології при проведенні занять, досліджень і методичної роботи в галузі фізичного та адаптивного виховання;

- використовувати знання енергозабезпечення клітин тварин, типів поділу клітин, причини спадкових захворювань у професійній діяльності фахівця адаптивної фізичної культури та корекційно-виховної роботи;

- використовувати навчальне і наукове обладнання, аудіовізуальні засоби, комп'ютерну техніку в процесі навчання.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Бігон М., Дж. Харпер, К. Таундсен,  Жигарьов І.А., Пономарьова О.Н., Чернова Н.М. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Біологія з основами генетики» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!