Роздрукувати сторінку

Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма дисципліни «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» призначена для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю – «Хімічна технологія природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів». Дана дисципліна є центральною дисципліною для фахівців у галузі нафтопереробки і нафтохімії.

Мета дисципліни - формування комплексу знань у галузі фізичних методів переробки природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів, а саме процесів підготовки і переробки вуглеводневих газів, підготовки нафти до переробки і прямої перегонки нафти на складові фракції, фізико-хімічні властивості нафтопродуктів, класифікації нафт і нафтопродуктів та їх характеристик.

нафтохімія

В процесі вивчення даної дисципліни студент освоює наступні професійні компетенції:

- здатність використовувати методи проведення теоретичного синтезу при обґрунтуванні оптимальних технологічних параметрів і застосовувати методи математичного моделювання для опису технологічних процесів;

- здатність демонструвати розуміння основних науково-технічних проблем і перспектив розвитку галузей техніки, відповідних спеціальної підготовки їх взаємозв'язку з суміжними областями;

- здатність формування сучасного підходу до значення переробки і застосування пластичних і вуглеводневих матеріалів у всіх галузях науки, техніки, виробництва, побуту, їх переваг, недоліків, вдосконалення для подальшої практичної діяльності, пов'язаної з їх переробкою та застосуванням.

Завдання дисципліни:

- вивчення існуючих і перспективних технологій підготовки нафти і газу і їх розгонки на складові компоненти;

- формування вміння аналізувати технологічні процеси, розраховувати фізико-хімічні властивості газів, нафти і нафтопродуктів, класифікувати отримані нафтопродукти;

- формування навичок виконання розрахунків фізико-хімічних властивостей газів і нафтопродуктів, технологічних розрахунків апаратів, що визначають технології підготовки нафти і газу і їх розгонки на складові компоненти.

Предметом освоєння дисципліни є наступні об'єкти:

- фізико-хімічні властивості нафт і нафтопродуктів і вуглеводневих газів;

- класифікація нафт і нафтопродуктів та їх характеристики;

- технології підготовки і переробки вуглеводневих газів;

- технології підготовки нафти до переробки і прямої перегонки нафти на складові фракції.

нафтопереробка

Дисципліна «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» відноситься до вибіркової частини циклу професійних дисциплін і є обов'язковою при освоєнні за напрямом «Хімічна технологія», профілю «Хімічна технологія природних енергоносіїв і вуглецевих матеріалів».

В результаті вивчення дисципліни студент повинен освоїти частини зазначених компетенцій і демонструвати такі результати:

1) знати:

- загальні відомості про історію освіти нафтової, нафто – і газопереробної промисловості, походження нафти, буріння свердловин, видобутку і транспортування нафти і газу;

- фізико-хімічні і теплові властивості нафти, її фракцій і вуглеводневих газів;

- класифікацію нафт і одержуваних продуктів, характеристики товарних нафтопродуктів;

- технології підготовки до переробки вуглеводневих газів;

- технології підготовки до переробки і прямої перегонки нафти.

2) вміти:

- виконувати розрахунки фізико-хімічних і теплових властивостей нафти і нафтопродуктів, вуглеводневих газів;

- проводити розрахунки основної апаратури процесів підготовки і переробки вуглеводневих газів і нафти.

3) володіти:

- основами методик аналізу нафтопродуктів, що дозволяють визначити їх фізико-хімічні та експлуатаційні властивості.

Хімічна-технологія-палива-і-вуглецевих-матеріалів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Гуревич І.Л., Смидович Є.В., Баннов П.Г. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи доповідь з курсу «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.